TEMPORAL KEMİK(TEMPORAL BONE) - KAFA TABANI (SKULL BASE) ANATOMİSİ


  MS: maxillary sinus (maksiller sinüs)

  NF: nasopharynx (nazofarinks)

  PS: pterygoid fossa (pterigoid fossa)

  mpp: medial pterygoid plate

  lpp: leteral pterygoid plate

  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)

  od: odontoid


  MS: maxillary sinus (maksiller sinüs)
  NF: nasopharynx (nazofarinks)
  PS: pterygoid fossa (pterigoid fossa)
  mpp: medial pterygoid plate

  lpp: leteral pterygoid plate
  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  pmf: pterygomaxiller fissure (pterigomaksiller fissür)

  m. condil: mandibular condyle (mandibular kondil)
  for. magnum: foramen magnum
  zygomatic arch: zigomatik ark


  MS: maxillary sinus (maksiller sinüs)
  facial nerve canal (fasial sinir kanalı)
  PS: pterygoid fossa (pterigoid fossa)

  mpp: medial pterygoid plate
  lpp: leteral pterygoid plate
  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  pmf: pterygomaxiller fissure (pterigomaksiller fissür)
  m. condil: mandibular condyle (mandibular kondil)

  for. magnum: foramen magnum
  zygomatic arch: zigomatik ark
  cc: carotoid canal (karotid kanalı)
  hypoglossal canal (hipoglossal kanal)
  j: jugular canal (jugular kanal)
  articu emi:articular eminence (artiküler eminensia)
  tb:tympanic bone (timpanik kemik)
  mesotimpanium : timpanik kavitenin mesotimpanium bölümü

  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  cc: carotoid canal (karotid kanalı)
  zygomatic arch: zigomatik ark
  man con: mandibular condyle (mandibular kondil)

  E:external auditory canal (dış kulak kanalı)
  tympanic membrane: timpanik membran, kulak zarı
  facial nerve canal: fasial sinir kanalı

  occipital bone : oksipital kemik
  nasolacrimial duktus : nazolakrimial duktus
  MS: maxillary sinus (maksiller sinüs)
  eus tub: eustachean tube (öztaki tüpü)
  facial nerve canal: fasial sinir kanalı
  mesotimpanium : timpanik kavitenin mesotimpanium bölümü

  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  cc: carotoid canal (karotid kanalı)
  tb:tympanic bone (timpanik kemik)

  clivus: klivus
  inferior orbital fissure: inferior orbital fissür
  E:external auditory canal (dış kulak kanalı)

  tympanic membrane: timpanik membran, kulak zarı
  pmf: pterygomaxiller fissure (pterigomaksiller fissür)
  G: greater wing of the sphenoid (sfenoidin büyük kanadı)

  FL: foramen lacerum ( foramen laserum)

  FO: foramen ovale

  tympanic membrane: timpanik membran, kulak zarı

  mesotimpanium : timpanik kavitenin mesotimpanium bölümü

  tb:tympanic bone (timpanik kemik)

  E:external auditory canal (dış kulak kanalı)

  J: jugular canal (jugular kanal)

  pmf: pterygomaxiller fissure (pterigomaksiller fissür)


  kırmızı ok: malleusun kulpunun (malleus handle ,sapının ) timpanik membran ile ilişkisi görülüyor.

  tympanic membrane: timpanik membran, kulak zarı

  mesotimpanium : timpanik kavitenin mesotimpanium bölümü

  E:external auditory canal (dış kulak kanalı)

  J: jugular canal (jugular kanal)

  Clivus

  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  Bu düzeyde Malleus inkusun anteriorunda yer aldığı görülmektedir.

  Timpanik kavite: Temporal kemikteki hava boşluğu içeren bir odacık olup orta kulak
  kemikçilerini içermektedir.

  Timpanik kavitenin duvarları;

  -Tavanı: tegmen timpani ,
  -Tabanı :jugular duvar
  -Laterali (membranöz): hemen tamamen timpanik membrandan oluşur.
  -medial (labirintin) duvar timpanik kaviteyi iç kulaktan ayırır.
  -Anterior(karotid) duvar timpanik kaviteyi karotid kanalından ayırır. Yukarıda tensör timpani kasının kanalı ve öztaki tüpünün ostiumu yer alır.
  -Posterior (mastoid ) duvar , üst parçası içinde bir açıklık bulunur. bu açıklığın adı
  aditus to mastoid antrumdur. Posterior duvar ve antrum arasında aditusun iç yanında aşağı doğru inen fasial sinir kanalı vardır.

  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  S: sigmoid sinüs
  Tensör timpani kası (musculus tensor timpani ) tuba auditivanın kıkırdak parçasının üst yüzünden
  sifenoid kemiğin ala majorundan ve temporal kemiğin pars petrosazından başlar. Malleusun sap
  bölümüne yapışır.

  Cochlea (kohlea) : Salyangoz kabuğu şekilli olup kemik labirentin bir bölümünü oluşturur.
  Kohleanın spiral kanalları vestibulundan başlar ve kemik merkezin çevresinde 2,5
  tur atar. Buna modiolus adı verilir. Kohleanın geniş bazal kıvrımı timpanik kavitenin medial duvarında
  promontoryumu oluşturur. Bazal kıvrımda aqueductus kohlea aracılığı ile subaraknoid boşlukla ilşki
  kurar.

  apical turn of cochlea: kohleanın apikal kıvrımı
  basal turn of cochlea: kohleanın bazal kıvrımı
  carotid canal: karotid kanal
  MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)
  tensor tympani (kası)
  incudostapedial articulation : incudostapedial eklem
  base of the stapes: stapesin tabanı


  Vestibulum: Bu küçük oval odacık 5 mm uzunluğunda olup ultriculus ve sacculusu içerir. Vestibulumun dış yan duvarında oval pencere bulunur ve stapesin tabanı tarafından işgal edilmiştir. Aqueductus vestibuli ile de posterior fossa kraniye açılır. Aqueductus vestibuliden ductus endolymphaticus ve iki küçük kan damarı geçer.

  Semisirküler kanallar (canales semicirculares): Bu kanallar (anterior,posterior ve lateral ) vestubulum'un kemik labirenti ile ilişkilidir. Vestibulum' un arka-üst' üne doğru uzanırlar ve vestibulum içine açılırlar. Bunlar birbirine dik açı yapacak şekilde ve üç boyutlu bir şekilde yerleşmiştir. Her iki semisirküler kanal, bir dairenin 2/3'ü kadardır ve sondaki bir tanesinde bulunan ampulla hariç çapları 1.5 mm'dir.

  Sinus tympani (sinüs timpani).
  posterior semicircular canal.


  Endolymphatic sac: Duktus endolenfatius kemik labirentin aquaductus vestibulisini çapraz olarak geçer, fossakranii posteriorun kemik kısmına doğru devam eder ve burada kör bir keseye yayılır. Bu kesenin adı saccus endolymphaticus (sakkus endolenfatikus) tur. Bu kese temporal kemiğin pars petrozasının arka bölümünde duramaterin altında yer alır.

  N.vestibulocochlearis (VIII. kranial sinir): N.cochlearis(işitme siniri) ile N.vestibularis (denge siniri) olmak üzere iki bölümü vardır. Yalnızca duyusal liflerin hücre gövdeleri bu siniri oluşturan ganglion spirale ve ganglion vestibulare olmak üzere iki bölüm içerir.

  Tympanic segment of the facial nerve: fasial sinirin timpanik segmenti.


A: Mastoid antrum: temporal kemiğin mastoid çıkıntısındaki bir boşluktur. Antrum kavitesi tympanik kavite benzeri tegmen timpani olarak adlandırılan ince kemiksi çatıyla fossa cranii media'dan ayrılır. Antrumun tabanı mastoid hücrelerle ilişki kuran birçok açıklığa sahiptir. Antrum ve mastoid hücreler, mukoz membranla çevrilidirler ve orta kulağın sınırıyla devam eder. Ön ve altta, mastoid antrum fasial kanal ile ilişkilidir.


aditus ad antrum: Bu düzey timpanik kavite ile antrumu birleştirir.Fasial sinirin genukulat ganglionu (Geniculate ganglion of the facial nerve):

Fasial sinir; fossa kranii posterior, internal akustik kanal, temporal kemikteki fasial kanal, foramen stilomastoideumdan kafayı terk eder ve parotisten geçer.
İnternal akustik kanaldan ileriye doğru petros kemiğin uzun
aksının hemen sağ açısından gelen fasial sinirin labirentin segmenti genikulat gangliona ulaşır.
Timpanik kavitenin medial duvarında genikulat ganglion yer alır.

Fasial sinir gangliyonu epitimpaniyumun medial duvarı boyunca timpanik segmentte posteriora doğru U dönüşü yapar.Internal acustic canal: Temporal kemiğin pars petrozasının 1 cm içinde lateral olarak uzanan dar bir kanaldır. Bu kanalın açıldığı yer temporal kemiğin posterior medial parçasında olup, dış kulak yolu ile aynı düzlem içindedir. Bu kanalın lateral bölümü gerekli bir kemik parçası ile iç kulaktan ayrılmıştır.
Bu kemik parçası boyunca kan damarları n.vestibulocochlearis dalları ve n.fasialis geçer.
N.vestibulocochlearis iç kulak yolunun lateral son bölümünde ikiye ayrılır; n. cochlearis ve
n. vestibularis.


Anterior limb superior semi circular canal ( süperior semisirküler kanalın anterior dudağı)
Posterior limb superior semi circular canal (süperior semisirküler kanalın posterior dudağı)

Anterior limb superior semi circular canal ( süperior semisirküler kanalın anterior dudağı)
Posterior limb superior semi circular canal (süperior semisirküler kanalın posterior dudağı)

MAC: mastoid air cell (mastoid hava hücreleri)

petroz bone (petröz kemik )


KAYNAKLAR
1. Imaging of the Head and Neck. Second edition, revised and enlarged.Thieme yayınları 2005.
Galdino E. Valvassori.
2. Kliniğe yönelik anatomi. Nobel tıp kitap evleri 2007. Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. çeviri editörü Prof. Dr. Kayıhan Şahinoğlu.
3. CT Teaching Manual. Third edition. Thieme yayınları 2007. Matthias Hofer.
4. Imaging Atlas of Human Anatomy. Third edition 2003. Mosby. Jamie Weir, Peter H. Abrahams
5
. Kesitsel Anatomi Cep Atlası.Cilt 1: Baş ve Boyun. Nobel tıp kitap evleri 2007. T. B. Moeller, E. Reif.
Çeviri editörü: Prof. Dr. Civan Işlak