VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RAPOR ÖRNEKLERİVASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RAPOR ÖRNEKLERİ


ACTILYSE KULLANIMI


SAYIN MESLEKTAŞIM
UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİ ENJEKSİONU SONRASINDA;
HASTANIZA SAĞ AKSİLLER ARTER PONKSİYONU YAPILARAK 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.
GUİDEWİRE 0,035 ROADRUNNER 180 CM  EŞLİĞİNDE 5F VERT KATETER İLE ABDOMİNAL AORTA ULAŞILDI, MEVCUT KATETER 5F PİGTAİL KATETER İLE DEĞİŞTİRİLEREK

UZATMA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ.
SAĞ EKSTERNAL İLİAK ARTERİN PROKSİMALDEN İTİBAREN OKLUDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. REHBER TELİN OKLUDE SEGMENT İÇİNDE İLERLEMEDİĞİ GÖRÜLDÜ.
VERT KATETER ANA İLİAK ARTER DİSTALİNDE TROMBOLİTİK TEDAVİ YAPILABİLMESİ İÇİN BIRAKLIDI.

SOL COMMON,EKSTERNAL,İNTERNAL İLİAK ARTERLER AÇIKTIR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEMİŞTİR.
150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.ACTİLYSE KONTROLÜ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

SAĞ ALT EKSTREMİTEDE AKUT ARTERYAL İSKEMİ NEDENİYLE ACTİLYSE KATETERİ YERLEŞTİRİLEN HASTANIN 24 SAATLİK KONTROL GÖRÜNTÜLEMESİNDE VAROLAN

KATETERİ UZATMA YARDIMIYLA ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK GÖRÜNTÜLER ALINMIŞTIR.

KONTROLDE DİZ EKLEMİNİN 2 CM KRANİYALİNDEN İTİBAREN POPLİTEAL ARTERDE AKIM İZLENMEMESİ ÜZERİNE ACTİLYSE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMESİ ÖNERİSİ İLE İŞLEME

SON VERİLMİŞTİR.

İŞLEM SIRASINDA 50 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.ÜST EXT ACTİLYSE


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

ACTILYSE UYGULANMASI İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN :

SAĞ KOL BRAKİYAL VEN PONKSİYONU RETROGRAD YAPILARAK 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.UZATMA ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK GÖRÜNTÜLER ALINDI.

SUBKLAVİYEN VEN TÜM SEGMENT BOYUNCA OKLUDE GÖRÜNÜMDEDİR. BRAKİOCEFALİK TRUNK İZLENMEDİ.

5F DÜZ KATATER UCU GUİDEWİRE 0,035AÇILI EŞLİĞİNDE İLERLETİLEREK SUBKLAVİEN VEN İÇERİSİDE BIRAKILDI.İŞLEM SIRASINDA  ACTILYSE UYGULANMADI.BOLUS ACTİLYSE

VE 24 SAAT BOYUNCA 1.5 MG/SAAT DOZUNDA ACTILYSE İNFÜZYONU VE SONRASINDA KONTROL ANJİOGRAFİ ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA 50 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR. AORT ANEVRİZMASI-AORT STENT YERLEŞTİRİLMESİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ-SOL RENAL ARTER İNFERİORUNDA UZUN BOYUNLU, ÇAPI  55MM'DEN BÜYÜK ANEVRİZMA MEVUTTUR.  BILATERAL COMMON İLİAK VE EKSTERNAL İLİAK ARTERDE  ORTA-

İLERİ DERECE DARLIKLAR İZLENDİ.

BİLATERAL ARTERİOTOMİ SONRASI ANA GÖVDE SAĞDAN, KONTRALATERAL BACAK SOLDAN YERLEŞTİRİLDİ.
SAĞ TARAF AORTİK STENT GREFT BACAĞINA BALOON İLE DİLATASYON UYGULANDI.
 KONTROL ANJİOGRAFİDE ABDOMİNAL AORTADA İNFRARENAL DÜZEYDE SAĞ LATERAL DUVARDAKİ DAR SEGMENTİN GRAFT ÜZERİNE EMPRESYONU İZLENDİ. GRAFT LÜMENİ

VE DİSTALİ AÇIKTIR. ENDOLEAK İZLENMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDIARKUS VE ABDOMİNAL AORTOGRAFİ, TEK TARAFLI ÜST EKSTREMİTE, ÇÖLYAK ARTER VE MEZENTER DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

TAKAYASU HASTALIĞI OLAN HASTA AORTOGRAFİ  İŞLEMİNE ALINDI.

SAĞ CFA'YA  TEK DUVAR İLE  RETROGRAD PONKSİYONLA GİRİLDİ. 5F İNTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 ROADRUNNER ÜZERİNDEN ARKUS AORTAYA KADAR 4F

PİGTAİL KATETER GÖNDERİLDİ. UZATMA VE POMPA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ YAPILDI. GÖRÜNTÜLEMEDE SOL SUBKLAVİENDE ANEVRİZMATİK DİLATASYON VE DİFFUZ

DARLIKLAR İZLENDİ.
SONRASINDA 4F GLİDE SİM1 KATETER İLE YAPILAN ÇÖLYAK TURUNKUS, SMA VE İMA ENJEKSİYONUNDA PATOLOJİK DAMAR GÖRÜLMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.AVM EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM,

SAĞ ÖNKOLDA ŞİŞLİK BULUNAN HASTANIZ İŞLEME ALINDI.

SAĞ CFA'DAN GİRİLDİ, 4F SHEAT İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. GUİDE WİRE 0,035 STRAİGHT EŞLİĞİNDE 4F VERTEBRAL KATETER İLE SAĞ SUBKLAVİAN ARTER KATETERİZE

EDİLİP ANJİOPOMPA VE UZATMA YARDIMI İLE GÖRÜNTÜLER ALINDI.

SAĞ İNTEROSSEOS VE RADİAL ARTERLERDEN BESLENEN AVM İZLENDİ.
İNTEROSSEOS 2-3 DALI VE RADİAL DALLARI AYRI AYRI MİKROKATETER SONİC BRAİDED İLE KATETERİZE EDİLDİ. HİSTOACRYL BLUE 0,5 ML VERİLDİ. ŞANTLAR KAPATILDI,

ANCAK ÖNKOL PROKSİMALİNDE ENDOVASKULARİZASYON TEDAVİSİNE UYUGUN OLMAYAN ÇOK İNCE DALLARDAN BESLENEN MULTİPL MİKROŞANLAR İZLENDİ.


İŞLEM  KOMPLİKASYONSUZ SONLANDI.

KULLANILAN KONTRAST MADDE: 100 CCBEYİN ÖLÜMÜ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,
ACİL TRAVMADAN KURŞUNLANMA NEDENİYLE RETROPERİTONEAL HEMATOM NEDENİYLE ÜNİTEMİZE ALINAN HASTANIN ,

SAĞ CFA RETROGRAD PONKSİYON İLE 6F İNTRODUCER KONULARAK YAPILAN AORTOGRAFİ VE SELEKTİF BİLATERAL L1-5 ARASI LOMBER ARTERLERDEN ANJİYOGRAFİSİNDE

EKSTRAVAZASYON VE HEMATOM LEHİNE BULGUYA SAPTANMADI.

AYNI ZAMANDA BEYİN ÖLÜMÜ ŞÜPHESİ OLUNAN HASTANIN BİLATERAL INT/EXT KAROTİD , VERTEBRAL ARTERLERDEN KATETERİZE EDİLEREK YAPILAN KRANYAL DSA'DA

BİLATERAL SUPRAKLİVOİD SEGMENTLERDE AKIM GÖRÜLMEMİŞTİR.
SOL VERTEBRAL ARTERDEN BASİLLER ARTER AKIMI İZLENMEMİŞTİR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILMIŞTIR.

İŞLEM SIRASINDA :
4F SHEATH İNTRODUCER
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5 , 7   İKİ ADET
TEK DUVARLI İĞNE
ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ
ANJİYO ÖRTÜ SETİ
4F VERTEBRAL KATETER
150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.SAYIN MESLEKTAŞIM ,

BILATERAL ALT EKSTREMITE DSA İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN ,


SAĞ CFA PONKSİYON PONKSİYONLA 5F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.

GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE 5F PİGTAİL KATETER KONULUP UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ.4F SİMMONS 1 KATETER İLE SOL

İLİAK KATETERİZE EDİLDİ.

SOL KOMMON İLİAK ARTERDE DİFFÜZ DARLIK VE ÜLSERE PLAKLAR İZLENMEKTEDİR. SOL EKSTERNAL İLİAK ATRER DİFFÜZ İNCE KALİBREDE OLUP İNTERNAL İLİAK

İZLENMEMİŞTİR.

SAĞ KOMMON İLİAK ARTER ORTA BÖLÜMDE ÜLSERE PLAK İZLENMİŞTİR. EKSTERNAL İLİAK ARTER PROKSİMALDE DİFFÜZ İNCE OLUP DİSTALDE NORMAL GÖRÜNÜMDEDİR.

SAĞ İNTERNAL İLİAK ARTER NORMAL GÖRÜNÜMDEDİR.

HER İKİ CFA,MULTİPL YÜZEYEL PLAKLAR İZLENMİŞTİR ANCAK ARTER ÇAPINDA ANLAMLI DERECEDE DARALMAYA YOL AÇAMAMAKTADIR.
SAĞ SFA İZLENMEMİŞTİR.ADDUKTOR KANAL ÇIKIŞ DÜZEYİNDE REKANALİZE OLARAK POPLİTEAL ARTERİ OLUŞTURMAKTDIR. SAĞ DFA OSTİUMUNDA İLERİ DERECEDE DARLIK,

CİRCUMFLEKS ARTERDE İLERİ DARLIK İZLENMİŞTİR.
SOL SFA ORTA BÖLÜMDE, EN DAR YERİNDE %40'A ULAŞAN ARDIŞIK KISA SEGMENT DARLIKLAR İZLENMİŞTİR. SOL DFA DOĞAL GÖRÜNÜMDEDİR.,

SOL POPLİTEAL ARTERDE YÜZEYEL PLAKLAR İZLENMİŞTİR. DİZALTINDA SOL ANTERİOR TİBİAL ARTER, TİBİOPERONEAL TRUNK, POSTERİOR TİBİAL ARTER VE PERONEAL

ARTER AÇIK OLUP AKIM KRUS DİSTAL 1/2SİNDE İLERİ DERCEDE AZALMIŞTIR.

SAĞ POPLİTEAL ARTER AÇIK GÖRÜNÜMDEDİR. DİZ ALTI SEVİYESİNDE ANTERİOR TİBİAL ARTER, TİBİOPERONEAL TRUNK, POSTERİOR TİBİAL ARTER, PERONEAL ARTER

AÇIKTIR.

HER İKİ AYAK BİLEĞİ SEVİYESİNDE PLANTAR ARKLAR VE DORSALİS PEDİS ARTERLERİ AÇIKTIR.

ARKUS AORTOGRAFİ TETKİKİNDE;

SOL CCA PROKSİMALİNDE YAKLAŞIK 1 CM'LİK SEGMENTTE %60 EKZANTRİK DARLIK İZLENMİŞTİR.

SAĞ BRAKİOSEFALİK, SOL SUBKLAVİYEN, SOL SUBKLAVİYEN, SAĞ CCA NORMAL GÖRÜNÜMDEDİR.

ARDINDAN 5F SİMMONS 2 KATETER İLE KAROTİS ARTERLER SELEKTİF KATETERİZE EDİLMEYE ÇALIŞILDI; BAŞARILI OLUNAMAYINCA PİCARD KATETER KULLANILDI.

SAĞ CCA SELEKTİF ENJEKSİYONUNDA; SAĞ MCA, SAĞ ACA VE SOL ACA'NIN DOLDUĞU GÖZLENDİ.
SAĞ ICA BULBUSUN HEMEN SONRASINDA, YAKLAŞIK 8 MM'LİK SEGMENTTE, %95'İN ÜZERİNDE KONSANTRİK DARLIK İZLENMİŞTİR; BU DARLIKTAN İTİBAREN ICA

BİFURKASYONUNA KADAR NORMAL KALİBREDE DEVAM ETMEKTEDİR.

SOL CCA ENJEKSİYONUNDA; SOL ICA BULBUSTAN İTİBAREN İZLENMEMİŞTİR.

SOL VERTEBRAL ARTER ENJEKSİYONUNDA; SOL KOMMUNİKAN ARTERDEN SOL MCA VE SAĞ KOMMUNİKAN ARTERDEN ZAYIF OLARAK SAĞ MCA DOLMAKTADIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 250 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.
SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ ALT EKSTREMITE DSA İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN ,


UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİ ENJEKSİONU SONRASINDA;

SOL BRAKİAL ARTER TEK DUVAR İLE RETROGRAD PONKSİYONLA GİRİLEREK 4F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.GUİDEWİRE 0,035 ROADRUNNER 260 CM  EŞLİĞİNDE 4F VERT

KATETER KONULUP UZATMA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ:

SAĞ COMMON İLİAK ARTERLER,EKSTERNAL İLİAK ARTER VE İNTERNAL İLİAK ARTERLER AÇIK İZLENMİŞTİR. SOL ANA İLİAK ARTER GÜDÜĞÜ İZLENMEKTEDİR, AORT

DİSTALİNDEN KAYNAKLANAN İLİAK GREFT İZLENMEKTEDİR.

SAĞ ANA FEMORAL ARTER LÜMENİNDE DOLUM DEFEKTİ DİKKATİ ÇEKMEKTEDİR. SAĞ DFA DA LÜMEN AÇIKTIR ANCAK PROKSİMALDE YAYGIN DÜZENSİSLİKLER

İZLENMEKTEDİR. SAĞ SFA LÜMENİ PROKSİMAL 1/3 KESİMDE SONLANMAKTA OLUP SFA TRASESİ MEDİALİNDE SYREDEN VE POPLİTEAL ARTER İLE DAVAM EDEN GREFT

İZLENMEKTEDİR.
SAĞ POPLİTEAL ARTER AÇIK OLARAK İZLENMİŞTİR.
SAĞ ATA LÜMEN AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP ATA DİSTALİNDE İNCELEREK SONLANMAKTADIR. DORSALİS PEDİS İZLENMEMEKTEDİR.
SAĞ PERONEAL ARTER NET İZLENMEMİŞTİR.
SAĞ PTA AÇIK OLARAK İZLENMİŞTİR. PLANTAR ARK İZLENMİŞTİR. 

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.
BİLATERAL KAROTİS ,VERTEBRAL,İNTRAKRANİAL DSA İNCELENMESİ:


TEKNİK:UYGUN ALANTEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN SAĞ FEMORAL ARTERE TEK DUVAR İLE RETROGRAD PONKSİYON YAPILARAK GİRİLDİ.5F İNTRADUCER

YERLEŞTİRİLDİ.UZATMA ANJİOPOMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANDI.
BESTON GUİDEWİRE 0,035 VE 5F VERTEBRAL KATETER EŞLİĞİNDE HER İKİ KAROTİS ARTER VE GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE SAĞ VERTEBRAL ARETR SELEKTİF

ENJEKSİYONUYLA ARKUS AORTOGRAFİ YAPILDI.

BULGULAR:

SAĞ CCA DİSTAL SEGMENTİNDE BİFURKASYON DÜZEYİNDE KISMEN ECA İLE UZANIM GÖSTEREN YAYGIN PLAK OLUŞUMU İZLENMİŞ OLUP,ECA PROKSİMAL SEGMENTLERİNDE

İLERİ DARLIK İZLENMEKTEDİR.ICA ÇIKIMINDAN İTİBAREN OKLUDE İZLENMİŞTİR.SAĞ ECA DA İNFERİOR TROİDAL,FASİAL ARTER VE LİNGUAL ARTER AÇIK OLUP , DİYER DALLAR

İZLENMEMİŞTİR.

SOL CCA BİFURKASYON DÜZEYİ SOL ICA ÇIKIMINTAN İTİBAREN OKLÜDE İZLENMİŞTİR.SOL ECA AÇIK OLARAK İZLENMEKTEDİR.HİPERTROFİK İNTERNAL MAKSİLLER ARTER VE

İNTRAKRANİAL ICA SEGMENTLERİ ARSINDAQKİŞ ANASTOMOZLAR VE SAĞ EKSTERNAL KAROTİS ARTERLER,SAĞ ECA ARASINDAKİ ANASTOMOZLAR AÇIK OLARAK

İZLENMİŞTİR. HER İKİ İCA İNTRAKRANİAL DÜZEYDE SUPRAKLİNOİD SEGMETTE TARİFLENEN SOL ECA KAYNAKLI KOLLATERALLER YOLU İLE KISMEN REKANALİZE

OLMAKTADIR.

SAĞ VERTEBRAL ARTER TÜM SEGMENTLERİ İLE AÇIK OLARAK İZLENMİŞTİR. OSTİUMDA HEMODİNAMİK AÇIDAN ANLAMLI OLMAYAN HAFİF DERECEDE DARLIK MEVCUTTUR.

BAZİLLER ARTER, HER İKİ PCA AÇIK OLUP, İNTRAKRANİAL SİRKÜLASYONUN ÖNEMLİ BİR KISMI SAĞ VERTEBRAL ARTER YOLU İLE SAĞLANMAKTADIR. REKANALİZE OLAN,

BİLATERAL ACA VE MCA SEGMENTLERİNDE BENZER ŞEKİLDE YAYGIN ATEROSKLEROTİK DEĞİŞİKLİKLER İZLENMEKTEDİR. SOL VERTEBRAL ARTER ÇIKIMINDAN İTİBAREN

OKLÜDE OLARAK İZLENMİŞTİR. İNTRAKRANİAL VENÖZ YAPILAR DOĞALDIR. PATOLOJİ SAPTANMAMIŞTIR.

SONUÇ:

* BİLATERAL KAROTİS, VERTEBRAL, İNTRAKRANİAL SİRKÜLASYONDA ŞİDDETLİ YAYGIN ATEROSKLEROTİK DEĞİŞİKLİKLER.

* SAĞ İCA'DA VE ECA DİSTAL SEGMENTLERİNDE OKLÜZYON.

* SOL İCA'DA OKLÜZYON, SOL ECA KAYNAKLI İNTRAKRANİAL DOLAŞIMI BESLEYEN YAYGIN KOLLATERALİZASYON.

SOL VERTEBRAL ARTERDE OKLÜZYON.BRONŞİYAL ARTER EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HEMOPTİZİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTA BRONŞİYAL ARTER EMBOLİZASYONU İŞLEMİNE ALINDI.

SAĞ FEMORAL BÖLGEDEN GİRİLEREK 5F INTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI VE GLİDE VERTEBRAL 4 F KATATER EŞLİĞİNDE BİLATERAL SUBKLAVYEN ARTERLER

KATETERİZE EDİLEREK UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLER ALINDI.
BİLATERAL BRONŞİAL ARTERLERE VE KOMŞULUĞUNDAKİ İNTERKOSTAL ARTERLERE GİRİLDİ. SAĞ BRONKOINTERKOSTAL TRUNK , SOL ORTAK BRONŞİYAL TRUNK VE SOL

ÜST BRONŞİYAL ARTERLERDEN  BESLENEN PATOLOJİK DAMAR YUMAĞI İZLENDİ.CONTOUR PVA 250/355 PARTİKÜLLERİ İLE EMBOLİZASYON YAPILDI. KONTROL DSA'DA

PATOLOJİK DAMAR YUMAĞI İZLENMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA :
5F İNTRODUCER
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5 VE 7 NO İKİ ADET
CONTOUR PVA PARTİKÜL 250/355
GUIDEWIRE 0,035 180 CM ANGLED
4F GLİDE VETREBRAL KATETER
70CC NONİYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.ÇÖLYAK VE HEPATİK ARTER DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,
kARACİĞER VERİCİSİ ADAYI OLGU ANJİOGRAFİ  İŞLEMİNE ALINDI.

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİ UYGULAMASININ ARDINDAN SAĞ CFA'YA  TEK DUVAR İLE  RETROGRAD PONKSİYONLA GİRİLDİ.
5F İNTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 ROADRUNNER ÜZERİNDEN 4F GLİDE SİM1 KATETER İLE YAPILAN ÇÖLYAK TURUNKUS VE HEPATİK ARTER ENJEKSİYONUNDA

PATOLOJİK DAMAR GÖRÜLMEDİ.
ORTA HEPATİK ARTER VARYASYONU İZLENMİŞTİR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.


SAYGILARIMIZLA 220 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.ÇÖLYAK ARTER  VE SMA DSA:


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

OPERASYON SONRASI SAFRA KESESİ YATAĞINDA YAYGIN SIZMA TARZINDA KANAMA NEDENİYLE TAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTA ÇÖLYAK ARTER ANJİOGRAFİ İŞLEMİNE

ALINDI.

SAĞ CFA'YA  TEK DUVAR İLE  RETROGRAD PONKSİYONLA GİRİLDİ. 6F İNTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI ÜZERİNDEN  4F PİGTAİL KATETER GÖNDERİLDİ.UZATMA

VE POMPA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ YAPILDI.SONRASINDA SIRAYLA 4F GLİDE SİM1 VE 4F GLİDE COBRA KATETER İLE YAPILAN ÇÖLYAK TURUNKUS VE SMA

ENJEKSİYONUNDA PATOLOJİK DAMAR VEYA KANAMA GÖRÜLMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.


SAYGILARIMIZLA 200 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.DİĞER ORGAN VE TÜMOR EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM,

SAĞ FEMURDA KİTLE BULUNAN HASTANIZ İŞLEME ALINDI.

SAĞ CFA'DAN ANTEGRAD GİRİLDİ, 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. GUİDE WİRE 0,035 STRAİGHT EŞLİĞİNDE 4F VERTEBRAL KATETER İLE SAĞ SFA KATETERİZE EDİLİP

ANJİOPOMPA VE UZATMA YARDIMI İLE GÖRÜNTÜLER ALINDI.
GÖRÜNTÜLEMEDE POPLİTEAL ARTERDEN KAYNAKLANAN DAMARLAR ANEVRİZMASI İZLENDİ.

BU DALLARI TRANSEND TEL EŞLİĞİNDE MİKROKATETER EXELSOR İLE KATETERİZE EDİP 150/250 PVA  VERİLDİ.
KONTROL GÖRÜNTÜLEMEDE DAMARLARIN BİRÇOĞU İZLENMEDİ, ANCAK ANEVRİZMA TAMAMEN KAPATILMADI.


İŞLEM  KOMPLİKASYONSUZ SONLANDI.

KULLANILAN KONTRAST MADDE: 140 CC


TÜNELLİ KATETER ÇIKARILMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM;

HASTANIZIN SAĞ JUGULER VENDE BULUNAN KALICI DİYALİZ KATETERİ, UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN TÜNELİ EKSPLORE EDİLEREK ÇIKARILMIŞTIR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEMİŞTİR.

SAYGILARIMIZLA


KALICI DİYALİZ KATETERİ DEĞİŞİMİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

SOL SUBKLAVİYAN KALICI DİYALİZ KATATERİ DEĞİŞİMİ İÇİN TETKİK EDİLEN HASTAYA;

SAĞ CFV'DEN 7F SHEAT İNTRODUCER İLE PONKSİYONU YAPILARAK GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE RESTERİLİZE EDİLMİŞ VERTEBRAL KATATER İLE GÖRÜNTÜLER ALINDI.

MEVCUT DİYALİZ KATATERİNİN TIKALI OLDUĞU GÖZLENDİ. AYNI TRAKT KULLANILARAK KALICI HEMODİYALİZ KATATERİ AYRIK UÇLU 32 C İLE TAKILDI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARK SONLANDIRILDI.

KULLANILAN MALZEMELER:

ELDİVEN CERRAHİ STERİL NO:7  VE 7,5     TOPLAM 4 ADET
HEMODİYALİZ KATATERİ KALICI AYRIK UÇLU 32C
GUİDEWİRE AÇILI 0,035 INCH
SHEAT İNTRODUCER 7F


SOL ÜST EXT DSA, VENOGRAFİ, FİSTÜLOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

SOL ANTEKUBİTAL A-V FİSTÜLÜ BULUNAN HASTA İŞLEME ALINDI.

SAĞ CFA'DAN PONKSİYONLA 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. SAĞ CFA'NIN TORUÖZ YAPISA OLMASI NEDENİYLE BÜKÜLEN İNTRODUCER 4F İNTRODUCER İLE DEĞİŞTİRİLDİ.

GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE 4F GLİDE VERTEBRAL KATETER İLERLETİLEREK SOL SUBKLAVİYEN ARTER KATETERİZE EDİLDİ. ARDINDAN UZATMA ANJİO POMPA

ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK GÖRÜNTÜLER ALINDI.

SUBKLAVİYEN ARTER AÇIK VE DOĞAL GÖRÜNMDEDİR.BRAKİAL ARTER AÇIK OLUP ANTEKUBİTAL ALADA SEFALİK VE BASİLİK VEN İLE ARASINDA FİSTÜL BULUNMAKTADIR.

FİSTÜL AÇIK OLUP ANASTOMOZ HATTI NORMAL GÖRÜNÜMDEDİR.

KOMPRESYONLA ÖN KOL ARTERLERİNDE AKIM  İZLENMİŞTİR; ANCAK KISA SEGMENT HAFİF-ORTA DÜZEYDE DARLIKLAR BULUNMAKTADIR. AYRICA RADİAL ARTER EL BİLEĞİ

DÜZEYİNDE 5 CM'LİK SEGMENTTE TIKALIDIR. ÖN KOL ARTER DUVARLARINDA YAYGIN KALSİFİKASYONLAR İZLENMİŞTİR.

ÖNKOL VE KOLDA YÜZEYEL VE DERİN VENLER DOĞAL OLARAK İZLENMİŞTİR.

SUBKLAVİYEN VEN ORTA BÖLÜMDE YAKLAŞIK 1 CM'LİK SEGMENTTE  %50 DARLIK İZLENMİŞTİR. BRAKİOSEFALİK VEN DOĞAL GÖRÜNÜMDEDİR.

İŞLEM HAZIRLIĞINDA CİTANEST FL., SERUN İZOTONİK 500 ML, STERİL ELDİVEN NO:7,5 DÖRT ADET VE İŞLEM SIRASINDA 150 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEMİŞTİR.

SAYGILARIMIZLASOL ÜST EXT VENOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HASTANIZIN  SOL ÜST EKSTREMİTE VENOGRAFİSİNDE ;

SOL EL DORSAL YÜZEYEL VENLERE KANÜL NO:22 İLE GİRİLEREK 70 CC KONTRAST MADDE  UZATMA ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ İLE VERİLDİ.

SOL ÖNKOLDA SEFALİK VEN NET OLARAK İZLENEMEMEKTEDİR. KOLDA SEFALİK VEN GENİŞ VE TORTÜÖZ SEYİR GÖSTERMEKTE OLUP SUBKLAVİAN VENE AÇILDIĞI SEVİYEDE

İLERİ DERECELİ DARLIK DİKKATİ ÇEKMEKTEDİR. SEFALİK VEN EKSTERNAL JUGULER VEN YOLUYLA DRENE OLMAKTADIR.

SUBKLAVİAN VENİN JUGULER VEN İLE BİRLEŞTİĞİ SEVİYEDE ORTA DERECELİ DARLIK İZLENMEKTEDİR.

BAZİLİK VEN AÇIK VE TABİİ OLARAK İZLENMEKTEDİR.

AKSİLLER VEN,  JUGULER VEN, SUBKLAVİYEN VEN AÇIK OLUP KALBE DÖNÜŞ İZLENMİŞTİR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON OLUŞMAMIŞTIR.


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SİROZ VE BATIN İÇİNDE YAYGIN ASİT AÇISINDAN TRANSPLANTE KARACİĞER ADAYI OLARAK TAKİP EDİLEN HASTANIZIN HEPATİK VENOGRAFİ İNCELEMESİNDE ,


SOL FEMORAL VENE RETROGRAD GİRİLEREK 4F İNRODUCER KONULDU.

YAPILAN KAVOGRAFİ SIRASINDA SUPRAHEPATİK INFERİOR VENA KAVA'DA İLERİ DERECE DARLIK MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ.HEPATİK VENİN AÇIK OLDUĞU İZLENDİ.
İNFRAHEPATİK VENA KAVA SU BASINCI 20MM  İKEN SAĞ ATRİYUM BASINCI 3MM OLARAK ÖLÇÜLMEKTEDİR.
SUPRAHEPATİK IVC HEMİAZYGOS VENİNDEN DOLMAKTADIR.


İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.
İŞLEM SIRASINDA:
4F SHEATH İNTRODUCER
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5
TEK DUVARLI İĞNE
ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ
ANJİYO ÖRTÜ SETİ
4F SİMMONS1 KATETER
4F DÜZ KATETER
GLİDE VERTEBRAL 4F KATETER
150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE  KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
SAYIN MESLEKTAŞIM ,

ILIAK ARTERDE DARLIK VE PLAĞI BULUNAN HASTA STENT YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN İŞLEME ALINDI.


SAĞ CFA RETROGRAD PONKSİYON İLE GİRİLEREK 7F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI YARDIMIYLA RESTERİLİZE SİM1 KATETER YERLEŞTİRİLDİ VE

UZATMA YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLER ALINDI.


SOL İNTERNAL İLİAK ORTA KISIMDA YAKLAŞIK 4 CM'LİK SEGMENTTE TAM TIKANIKLIK İZLENDİ. BU SEVİYEYE İNFLATİON DEVİCE YARDIMIYLA 8X60X135MM STENT

YERLEŞTİRİLDİ. REZİDÜEL STENOZ VE KOMPLİKASYON İZLENMEDİ.


İŞLEM SIRASINDA 5000 ÜNİTE İNTRARTERİAL HEPARİNVERİLDİ. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYONU, SONRASINDA 2 AY PLAVİX 75 MG TB. 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN

TB 300 MG 1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.


İŞLEM SIRASINDA :

7F İNTRODUCER
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5 İKİ ADET
INFLATİON DEVİCE
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
SERUM İZOTONİK 1000 ML
EXPANDABLE BALON STENT 8X60X135
150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE

KULLANILMIŞTIR.SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ ANA İLİAKTA A-V FİSTÜL VE İLİAK ANEVRİZMA NEDENİYLE DAHA ÖNCEKİ SEANSTA AORTOBİİLİAK STENT YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN HASTANIN SEMPTOMLARI DÜZELMİŞ

ANCAK BT TETKİKİNDE VE MUAYENESİNDE A-V FİSTÜLÜN DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. BUNUN ÜZERİNE HASTA İLİAK VENE STENT YERLEŞTİRLMEK ÜZERE İŞLEME


ALINMIŞTIR.

SAĞ CFV CERRAHİ OLARAK EKSPLORE EDİLEREK 8F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE MARKERLI 5F PİGTAİL KATETER İLERLETİLDİ. UZATMA ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK GÖRÜNTÜLER VE ÖLÇÜLER ALINDI.

BACKUP MEIER 0,035 KILAVUZ TEL ÜZERİNDEN 22*22*95 STENT GREFT SAĞ ANA İLİAK VENE YERLEŞTİRİLDİ.

İŞLEM SIRASINDA 5000 ÜNİTE İNTRARTERİAL HEPARİNVERİLDİ. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYONU, SONRASINDA 2 AY PLAVİX 75 MG TB. 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN

TB 300 MG 1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.


İŞLEM SIRASINDA :

CİTANEST FL.
SERUM FİZYOLOJİK 500 ML İKİ ADET
STERİL ELDİVEN NO:7 VE 7.5 ÜÇ ADET
KANÜL NO:22
150 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE

KULLANILMIŞTIR.
SAYIN MESLEKTAŞIM ,

RENAL ARTER VE ILIAK ARTERDE DARLIK VE PLAĞI BULUNAN HASTA STENT YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN İŞİLEME ALINDI.


SOL CFA RETROGRAD PONKSİYON İLE GİRİLEREK 6F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.


DİSTAL ABDOMİNAL AORTADA SOL COMMON İLİAK ARTER PROKSİMALİNE UZANAN ÜLSERE PLAK VE  DARLIK İZLENDİ. BU SEVİYEYE 9MM 25MM STENT YERLEŞTİRİLDİ.

REZİDÜEL STENOZ VE KOMPLİKASYON İZLENMEDİ.

AORTOGRAFİ SONRASI SOL RENAL ARTER KATETERİZE EDİLEREK SOL RENAL ARTER GÖRÜNTÜLENDİ.SOL  RENAL ARTER OSTİUMUNDA İLERİ DARLIĞI OLAN HASTANIN , SOL

RENAL ARTER 19 MM.LİK SEGMENT BOYUNCA DÜZENSİZLİK VE DARLIK İZLENDİ. STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 6MM-14MM BOYUTTA STENT YERLEŞTİRİLDİ.REZİDÜEL

STENOZ İZLENMEDİ.

İŞLEM SIRASINDA 5000 ÜNİTE İNTRARTERİAL HEPARİNVERİLDİ. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYONU, SONRASINDA 2 AY PLAVİX 75 MG TB. 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN

TB 300 MG 1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.
DİĞER ORGAN EMBOLİZASYONU (İNF. GLUTEAL ARTER)


SAYIN MESLEKTAŞIM;

MULTİPL PELVİK FRAKTÜR NEDENİYLE TARAFIMIZA YÖNLEDİRİLEN HASTAYA;

SOL CFA'DAN PONKSİYONLA 5F İNTRODUCER TAKILDI. GUİDEWİRE 0,035 AÇILI YARDIMIYLA RESTERİLİZE SİMM 1 KATETER TAKILARAK UZATMA YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLER

ALINDI.

SAĞ İNTERNAL İLİAK ARTER ENJEKSİYONUNDA İNFERİOR GLUTEAL ARTERDE EKSTRAVAZASYON GÖRÜLDÜ. SELEKTİK GİRİLEREK GELFOAM ENJEKTE EDİLDİ.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

KULLANILAN MALZEMELER:

İNTRODUCER 5F
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
UZATMA
STERİL ELDİVEN NO:7 VE 7,5 İKİ ADET
KONTRAST MADDE 300 CC

SAYGILARIMIZLA
 İKİ TARAFLI SURRENAL VENOGRAFİ/ JUGULER ÖRNEKLEME/


SAYIN MESLEKTAŞIM ,


SAĞ CFV TEK DUVAR İLE ANTEGRAD GİRİLEREK 4F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. GUİDEWİRE 0,035 ROADRUNNER YARDIMIYLA 4F SİM 2 VE 4F GLİDE VERTEBRAL KATETER İLE

HER İKİ JUGULERDEN, SUBKLAVİAN VENLERDEN VE BRAKİOSEFALİK TRUNKLARDAN 5'LİK ENJEKTORLERLE ÖRNEK ALINDI.


KULLANILAN KONTRAST MADDE: 30 CC.

SAYGILARIMIZLA
KALICI DİALİZ KATETERİ TAKILMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM,


HASTA STERİL ANJİO ÖRTÜ SETİ İLE ÖRTÜLDÜ.
USG REHBERLİĞİNDE SOL SUBKALVİAN VEN PONKSİYONU YAPILDI. GUIDEWİRE 0,035 AÇILI İLE SAĞ ATRİUMA GEÇİLDİ. UYGUN FASİAL DİLATATÖRLER İLE TRAKT DİLATE

EDİLDİ. SONRASINDA AMPLATZ GUİDEWİRE 0,035 J UÇLU YARDIMIYLA 14X32CM KALICI TÜNEL KATETER SAĞ ATRİUMA YERLEŞTİRİLDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

KULLANILAN MALZEMELER:
HEMODİYALİZ KALICI KATETER AYRIK UÇLU 32 CM
AMPLATZ GUİDEWİRE 0,035 J UÇLU
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
STERİL ELDİVEN NO:7 VE 7,5 ÜÇ ADET
KONTRAST MADDE   CC

SAYGILARIMIZLA
KEMOEMBOLİZASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER KİTLESİ BULUNAN HASTA  KEMOEMBOLİZASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORAL ARTERE TEK DUVER İĞNE İLE RETROGRAD GİRİLDİ.5F INTRODUCER KONULDU.
0,035 180 CM AÇILI KLAVUZ TEL EŞLİĞİNDE 4F SIM 1 KATETER İLE ÇÖLYAK ARTER KATETERİZE EDİLDİ.UZATMA, ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK GÖRÜNTÜLER

ALINDI.

ÇÖLİAK TRUNK ENJEKSİYONUNDA ARTERİAL ANATOMİNİN DOĞAL OLDUĞU GÖRÜLDÜ.PORTAL VEN AÇIK İZLENDİ.

4F GLİDE VERTEBRAL KATETER İLE SELEKTİF HEPATİK ARTER ENJEKSİYONUNDA SAĞ LOB ANTERİORDAN BESLENEN  HİPERVASKÜLER KİTLE İZLENDİ VE MİKROKATETER

2,7F  ILE KATETERİZE EDİLEREK BURDAN ÖNCE ARİTMAL ENJEKSİYONU, ARDINDAN İLAÇ YÜKLENEBİLEN SFERİK PARTİKÜL 300/500 ( dcbead) , DOXORUBİCİN KARIŞIMI

VERİLDİ.
KONTROL DSA'DA AKIMIN DEVAM ETMESİ ÜZERİNE CONTOUR PVA 45/150 PARTİKÜLLERİ İLE EMBOLİZASYON YAPILDI.


İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.


İŞLEM SONRASI YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜREN, İLK İKİ GÜN DAHA ŞİDDETLİ OLAN VE GİDEREK AZALAN, BULANTI,KUSMA,KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ GİBİ POST-

EMBOLİZASYON SENDROMU BULGULARI GÖRÜLEBİLİR.DESTEK TEDAVİSİ GEREKMEKTEDİR. İŞLEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN BİR AY SONRA KONTRASTSIZ VE

KONTRASTLI ÜST BATIN BT GEREKMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA  160 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.


SAYGILARIMIZLA,
KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMİNİN İPTALİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,
ÇÖLYAK ANJİOGRAFİ İŞLEMINE ALINAN HASTANIZA :

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD GİRİLDİ.5F İNTRODUCER KONULDU.UZATMA YARDIMIYLA GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE SİMMONS 1 4F KATATER YARDIMI İLE

CÖLİAK TRUNK ENJEKSİYONLARINDA ANATOMİK VARYASYON OLMADIĞI GÖRÜLDÜ.

GASTRODUODENAL ARTER VE HEPATİKA PROPRİA NORMAL OLARAK İZLENDİ. SAĞ VE SOL HEPATİK ARTERLERİN SEGMENTER DALLANMA DÜZEYİNDE NATİV ARTERLER

GÖZLENMEDİ; YOĞUN KOLLATERALİZASYONUN GELİŞTİĞİ GÖRÜLDÜ.

KİTLE PORTAL FAZDA BOYANMATADIR.ARTERİYAL GİRİŞİM FAYDA SAĞLAMAYACAĞINDAN EMBOLİZASYON İPTAL EDİLMİŞTİR.   

SPLENİK VEN VE PORTAL VEN AÇIK İZLENDİ.


İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.
İŞLEM SIRASINDA :
ELDİVEN CERRAHİ STERİL 7,5 İKİ ADET
UZATMA
4F SIMMONS 1 KATETER
5F İNTRODUCER
GUIDEWIRE 0,035 180 CM ANGLED
KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
KEMOEMBOLİZASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER KİTLESİ BULUNAN HASTA KEMOEMBOLİZASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORAL ARTERE TEK PARÇA ANJİO İĞNESİ İLE RETROGRAD GİRİLDİ.5F INTRODUCER KONULDU.

4F SİMMONS 1 KATETER; GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE İLERLETİLEREK UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA ÇÖLİAK TRUNK ENJEKSİYONUNDA ARTERİAL

ANATOMİNİN DOĞAL OLDUĞU GÖRÜLDÜ.PORTAL VEN AÇIK İZLENDİ.

GLİDE VERTEBRAL 4F KATETER EŞLİĞİNDE SELEKTİF HEPATİK ARTER ENJEKSİYONUNDA  SAĞ HEPATİK ARTERDİN BESLEDİĞİ VASKÜLER KİTLE LEZYON GÖRÜLDÜ. SAĞ 

HEPATİK ARTERE ÖNCE ARİTMAL 5 CC, ARDINDAN 60 MG ADRİABLASTİN, 10 MG MİTOMİSİN, 50 MG SİSPLATİN, 13 MG LİPİODOL KARIŞIMI VERİLDİ.KİTLEDE YOĞUN LİPİODOL

TUTULUMU VE PERİFERİK BÖLGEDE ARTERİO-PORTAL ŞANTLARIN OLDUĞU GÖRÜLDÜ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.


İŞLEM SONRASI YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜREN, İLK İKİ GÜN DAHA ŞİDDETLİ OLAN VE GİDEREK AZALAN, BULANTI,KUSMA,KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ GİBİ POST-

EMBOLİZASYON SENDROMU BULGULARI GÖRÜLEBİLİR.DESTEK TEDAVİSİ GEREKMEKTEDİR. İŞLEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN BİR AY SONRA KONTRASTSIZ VE

KONTRASTLI ÜST BATIN BT GEREKMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA 180 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.


SAYGILARIMLA,
LENFOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM,

DUKTUS TORASİKUS GÖRÜNTÜLEMESİ AMACIYLA TARAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTANIN HER İKİ AYAK DORSAL YÜZÜ DİSTALİNDENİNTRADERMAL / SUBKUTAN METİLEN

MAVİSİ ENJEKTE EDİLEREK LENFATİK YAPILAR GÖRÜNTÜLENDİ. AYAK SIRTINDAKİ LENFATİKLER DİSSEKE EDİLEREK KATETERİZE EDİLMEYE ÇALIŞILDI, ANCAL-K ÇOK İNCE

OLDUĞUNDAN BAŞARILI OLUNAMADI. İŞLEME SON VERİLDİ.

İŞLEM SONRASINDA 80 CC KONTRAST MADDE KULLANILDI.

SAYGILARIMLA

MESANE EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM;

MESANE TM NEDENİYLE TARAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTAYA;

SAĞ CFA'DAN 5F İNTRODUCER TAKILDI. 5F PİGTAİL ANJİO KATATERİ İLE UZATMA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ GÖRÜNTÜSÜ ALINDI.

GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE ÖNCE 4F SİMMONS 1 VE SONRA 4F GLİDE VERTEBRAL ANJİO KATATERİ YARDIMI İLE SAĞ İNTERNAL İLİAK ARTERDEN SELEKTİF VESİKAL

ARTERLERE YÖNELİK 710/1000 CONTOUR PVA PARTİKÜLLERİ İLE EMBOLİZASYON YAPILDI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

KULLANILAN MALZEMELER:

STERİL ELDİVEN NO:7 VE 7,5 TOPLAM 3 ADET
KANÜL NO:22
4F SİMMONS 1 ANJİO KATATERİ
CONTOUR PVA PARTİKÜLLERİ 710/1000
5F İNTRODUCER
UZATMA
GLİDE VERTEBRAL ANJİO KATATERİ 4F
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
5F PİGTAİL ANJİO KATATERİ
KONTRAST MADDE 175 CC

SAYGILARIMIZLA,
MESENTERİK ANJİOGRAFİSAYIN MESLEKTAŞIM
UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN HASTA İŞLEME ALINDI.
SAĞ CFA YA TEK DUVAR İĞNE İLE GİRİLDİ.5F İNTRADUCER YERLEŞTİRLDİ.UZATMA POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANDI.
4F PİG TAİL KATETER İLE AORTOGRAFİ ELDE EDİLDİ. DEVAMINDA 4F SİM 1 KATETER KULLANILARAK GUİDEWİRE 0,035 ÜZERİNDEN COLİAK TRUNKUS VE SÜPERİOR

MESENTERİK ARTER KATETRİZE EDİLDİ.COLİAK TRUNKUS VE SMA KALİBRASYONLARI OLAĞANDIR.
İŞLEM KOMLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.
İŞLEM SIRASINDA 200 CC KONTRAST MADDE KULLANILDI.
SAYGILARIMIZLASAYIN MESLEKTAŞIM ,

LOKAL  ANESTEZİ UYGULANAN HASTAYA SAĞ CFA DAN GİRİLEREK 6F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.BİLETERAL CCA VE VERTEBRAL ARTERLER SELEKTİF KATETERİZE

EDİLEREK
SERİ GÖRÜNTÜLER ALINDI .İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.

AYRINTILI BİLGİ RAPORDA BELİRTİLECEKTİR.

İŞLEM SIRASINDA :
KEMOEMBOLİZASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER KİTLESİ BULUNAN HASTA  KEMOEMBOLİZASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORAL ARTERE TEK DUVER İĞNE İLE RETROGRAD GİRİLDİ. 5F INTRODUCER KONULDU.
0,035 180 CM AÇILI KLAVUZ TEL EŞLİĞİNDE 4F GLİDE SIM 1 KATETER İLE ÇÖLYAK ARTER KATETERİZE EDİLDİ. UZATMA, ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANARAK

GÖRÜNTÜLER ALINDI.
PORTAL VEN AÇIK İZLENDİ.

4F GLİDE VERTEBRAL KATETER İLE SELEKTİF HEPATİK ARTER ENJEKSİYONUNDA 4. SEGMENT ARTERİNDEN BESLENEN  HİPERVASKÜLER KİTLE İZLENDİ VE MİKROKATETER

2,7F  ILE KATETERİZE EDİLEREK BURDAN ÖNCE ARİTMAL ENJEKSİYONU, ARDINDAN İLAÇ YÜKLENEBİLEN SFERİK PARTİKÜL 100/300 ( dcbead) , DOXORUBİCİN KARIŞIMI

VERİLDİ. MİKROKATETERİN
KONTROL DSA'DA AKIMIN DEVAM ETMEDİĞİ İZLENDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.


İŞLEM SONRASI YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜREN, İLK İKİ GÜN DAHA ŞİDDETLİ OLAN VE GİDEREK AZALAN, BULANTI,KUSMA,KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ GİBİ POST-

EMBOLİZASYON SENDROMU BULGULARI GÖRÜLEBİLİR.DESTEK TEDAVİSİ GEREKMEKTEDİR. İŞLEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN BİR AY SONRA KONTRASTSIZ VE

KONTRASTLI ÜST BATIN BT GEREKMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA  160 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

PORTAL VEN EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM ,


KARACİĞER SAĞ LOB 5.SEGMENTTEN USG EŞLİĞİNDE AKUSTİK SET İLE  PORTAL VEN DALINA GİRİLEREK GUİDEWİRE 0,035 AÇILI KILAVUZLUĞUNDA 5F INTRODUCER

YERLEŞTİRİLDİ.4F SİMONS 1 KATETER İLE UZATMA YARDIMIYLA ANA PORTAL VEN VE İNTRAHEPATİK DALLAR GÖRÜNTÜLENDİ.ANATOMİK VARYASYON İZLENMEDİ. SAĞ ANA

PORTAL VEN DALI DÜZEYİNE ÖNCE GEL FOAM ENJEKSİYONU YAPILDI, ARDINDAN ÜÇ ADET 10/80MM, İKİ ADET 10/50MM,ÜÇ ADET 5/60MM KOİL YERLEŞTİRİLDİ.KATETER

ÇEKİLİRKEN PONKSİYON YAPILAN DALA 5/50MM KOİL YERLEŞTİRİLDİ. İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ TAMAMLANDI.İŞLEM HAZIRLIĞINDA KANÜL NO:20 VE STERİL ELDİVEN NO:7,5

DÖRT ADET KULLANILDI.

İŞLEM ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMAK İÇİN 21 GÜN SONRA ÜST BATIN BT-VOLÜMETRİ ÖLÇÜMÜ GEREKLİDİR.

SAYGILARIMIZLA,SAYIN MESLEKTAŞIM ,

PULMONER EMBOLİZM ÖNTANISI İLE PULMONER ANJİOGRAFİ İŞLEMİNE ALINAN HASTANIZIN :


SAĞ FEMORAL VENE GİRİLEREK 5F İNRODUCER KONULDU.

GUİDEWİRE EŞLİĞİNDE VENA KAVA GEÇİLEREK SAĞ ATİRYUMDAN SAĞ VENTRİKÜLE GEÇİLEREK ANA PULMONER ARTER KATETERİZE EDİLDİ.5F PİGTAİL KATETER İLE ANA

PULONER ARTER VE SELEKTİF SAĞ PULMONER ARTERDEN YAPILAN DSA İNCELEMESİNDE SAĞ AKCİER ALT SÜPERIOR SEGMENTİ BESLEYEN SEGMENTAL PULMONER

ARTERLERDE CUT-OFF SİGN ( ANİ SONLANMA ) TESPİT EDİLDİ.VENÖZ DÖNÜŞ İLE ARKUS AORTA VE DALLARI DOĞAL OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.
İŞLEMS SIRASINDA :
5 F İNTRODUCER
5F PİGTAİL KATETER
GUİDEWİRE 0,035 180 CM ANGLED
UZATMA
ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ
120 CC NONİYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.
SAYGILARIMIZLA,
RADYOEMBOLİZASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER METASTATİK KİTLESİ BULUNAN HASTA RADYOEMBOLİZASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD GİRİLDİ.5F INTRODUCER KONULDU.UZATMA, ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANDI.

GUİDEWİRE 0,032 AÇILI KILAVUZLUĞUNDA 5F SİMMONS 1 KATETER İLERLETİLEREK YAPILAN ÇÖLİAK TRUNK ENJEKSİYONUNDA ARTERİAL ANATOMİNİN DOĞAL OLDUĞU

GÖRÜLDÜ.

2,7 F PROGREAT İLE İLERLEDİKTEN SONRA SAĞ HEPATİK ARTERE DAHA AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE HEPATİKA PROPRİA DİSTALİNDEN İYTRİUM-90 İŞARETLİ MİKROKÜRECİKLER

VERİLDİ.


İŞLEM SONRASI YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜREN, İLK İKİ GÜN DAHA ŞİDDETLİ OLAN VE GİDEREK AZALAN, BULANTI,KUSMA,KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ GİBİ POST-

EMBOLİZASYON SENDROMU BULGULARI GÖRÜLEBİLİR.DESTEK TEDAVİSİ GEREKMEKTEDİR. İŞLEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN BİR AY SONRA KONTRASTSIZ VE

KONTRASTLI ÜST BATIN BT GEREKMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA 140 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER METASTATİK KİTLESİ BULUNAN HASTA RADYOEMBOLİZASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.


SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD GİRİLDİ.5F INTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE SİMMONS 1 İLE ÇÖLAK TRUNKUS SELEKTİF KATETERİZE EDİLDİ.

UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLER ALINDI.

ÇÖLİAK TRUNK ENJEKSİYONUNDA ARTERİAL ANATOMİNİN DOĞAL OLDUĞU GÖRÜLDÜ.PORTAL VEN AÇIK İZLENDİ.

DAHA SONRA GLİDE VERTEBRAL KATETER İLE EXCHANGE YAPILARAK KATETER İLERLETİLDİ. GASTRODUODENAL ARTER ÜÇ ADET 0,035 MİKROKOİL İLE EMBOLİZE

EDİLDİ.SAĞ HEPATİK ARTERDEN İŞARETLENMİŞ MAKROALBUMİN VERİLDİ.

İŞLEM BİR SONRAKİ SEANSTA DEVAM EDİLMEK ÜZERE KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SONRASI HASTA NÜKLEER TIP ABD'YE YÖNLENDİRİLDİ.


İŞLEM SIRASINDA 130 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
SAYIN MESLEKTAŞIM ,


LOKAL ANESTEZİ ALTINDA SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD TEK DUVARLI İĞNE İLE GİRİLDİ.5F İNTRODUCER KONULARAK RENAL ARTER DSA İŞLEMİNE BAŞLANDI.


ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜNE UZATMA BAĞLANARAK , GUIDEWIRE 0,035 180 CM ANGLED KLAVUZLUĞUNDA 5F PİGTAİL KATETER İLE YAPILAN AORTOGRAFİDE AMDOMİNAL

AORTANIN AÇIK VE NORMAL KALİBREDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. HER İKİ RENAL ARTER VE DİĞER AORTA DALLARI AÇIK İZLENMEKTEDİR.
RDC KATETER İLE RENAL ARTER SELEKTİF KATETERİZASYONU SAĞLANDI.


SELEKTİF RENAL ARTER ENJEKSİYONLARINDA BİLATERAL RENAL PARENKİMİN AORTADAN KÖKEN ALAN SAĞ-SOL RENAL ARTERLER İLE BESLENDİĞİ VE AKSESUAR ARTER

OLMADIĞI  GÖRÜLDÜ.

SAĞ RENAL ARTERİN ERKEN DALLANDIĞI GÖRÜLDÜ.

SOL RENAL SUPERİOR SEGMENTAL ARTER DALLANMA DÜZEYİNDEN İTİBAREN ÇAPI ARTMIŞ VE İÇERİSİNDE DİSSEKSİYON FLEBİ OLDUĞU İZLENDİ. BU SEGMENTAL ARTERDEN

KAYNAK ALAN PERİFERİK RENAL ARTER DALLARI İZLENMEDİ. DENGE FAZINDA ÜST POLDE VE AL POL LATERAL KISIMDA ÜÇGEN ŞEKLİNDE BOYANMA GÖSTERMEYEN

ENFARK ALANI İZLENDİ.

BİLATERAL RENAL  VENÖZ DÖNÜŞ DOĞALDIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 100 CC NON İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.

SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HİPERTANSİYON TANISI OLAN HASTANIZ BİLATERAL RENAL ARTER STENOZU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMEK VE STENT KONULMAK ÜZERE İŞLEME ALINDI.


SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD PONKSİYON İLE GİRİLEREK 6F İNTRODUCER KONULDU.

AORTOGRAFİDE SOL RENAL ARTER OSTİUMUNDA  DÜZENSİZLİK VE > % 80 DARLIK İZLENDİ. STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 7MM-19MM MONORAİL NİTİNOL STENT

YERLEŞTİRİLDİ.REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.

SAĞ RENAL ARTER OSTİUMUNDA  DÜZENSİZLİK VE > % 70 DARLIK İZLENDİ. STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 7MM-15MM MONORAİL NİTİNOL STENT YERLEŞTİRİLDİ.REZİDÜEL

STENOZ İZLENMEDİ.

İŞLEM ESNASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİAL HEPARİN YAPILDI. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYON, 2 AY PLAVİX 75 MG TB 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN 300 MG TB

1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.


İŞLEM SIRASINDA :

6F İNTRODUCER ( RE-STERİLİZE EDİLMİŞ)
UZATMA 1200 PSI
TEK DUVARLI İĞNE
ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ
ANJİYO ÖRTÜ SETİ
MONORAİL EXPANDABLE BALON RENAL STENT 5X19MM
5F PİGTAİL KATETER
INFLATİON DEVİCE
MIKROKATETER 2.8F
100 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE

KULLANILMIŞTIR.
RENAL ARTER DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD TEK DUVARLI İĞNE İLE GİRİLDİ.5F İNTRODUCER KONULDU SERİ GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLDİ.

AORTOGRAFİDE AMDOMİNAL AORTANIN AÇIK VE NORMAL KALİBREDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. HER İKİ RENAL ARTER VE DİĞER AORTA DALLARI AÇIK İZLENMEKTEDİR.

SELEKTİF RENAL ARTER ENJEKSİYONLARINDA BİLATERAL RENAL PARENKİMİN AORTADAN KÖKEN ALAN SAĞ-SOL RENAL ARTERLER İLE BESLENDİĞİ VE AKSESUAR ARTER

OLMADIĞI GÖRÜLDÜ. ANATOMİK VARYASYON YA DA ERKEN DALLANMA İZLENMEDİ. BİLATERAL RENAL PARENKİM BOYANMASI VE VENÖZ DÖNÜŞ DOĞALDIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA:
CERRAHİ STERİL ELDİVEN 7,5
RENAL ANJİYO KATETERİ 5F
UZATMA
5F PIGTAIL KATETER
75CC NON İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.


SAYGILARIMIZLA,RENAL ARTER DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

STERİL ANJİYO ÖRTÜ SETİ VE ELDİVEN 7 NOLU 4 ADET İLE STERİL SAHA HAZIRLANMASINI TAKİBEN ;

LOKAL ANESTEZİ ALTINDA SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD TEK DUVARLI İĞNE İLE GİRİLDİ.5F İNTRODUCER KONULARAK RENAL ARTER DSA İŞLEMİNE BAŞLANDI.

ANJİYO POMPA NEJEKTÖRÜNE UZATMA BAĞLANARAK , GUIDEWIRE 0,035 180 CM ANGLED KLAVUZLUĞUNDA 5F PİGTAİL KATETER İLE YAPILAN AORTOGRAFİDE AMDOMİNAL

AORTANIN AÇIK VE NORMAL KALİBREDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. HER İKİ RENAL ARTER VE DİĞER AORTA DALLARI AÇIK İZLENMEKTEDİR.
6F DESTİNATİON ÖRGÜLÜ UZUN J UÇLU  İNTRODUCER İLE MEVCUT İNTRODUCER DEĞİŞTİRİLEREK RENAL ARTER SELEKTİF KATETERİZASYONU SAĞLANDI.


SELEKTİF RENAL ARTER ENJEKSİYONLARINDA BİLATERAL RENAL PARENKİMİN AORTADAN KÖKEN ALAN SAĞ-SOL RENAL ARTERLER İLE BESLENDİĞİ VE AKSESUAR ARTER

OLMADIĞI  GÖRÜLDÜ.SAĞ RENAL ARTER PROKSİMAL 1,5 CM SEGMENTİNDE %30 DERECEDE DİFFÜZ DARLIK İZLENDİ.
HASTANIN TESPİT EDİLEN RENAL ARTER DARLIĞI ANLAMLI DERECEDE OLMADIĞINDAN  PTA VE STENT İŞLEMİ YAPILMADI.

ANATOMİK VARYASYON YA DA ERKEN DALLANMA İZLENMEDİ.
BİLATERAL RENAL PARENKİM BOYANMASI VE VENÖZ DÖNÜŞ DOĞALDIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA:
CERRAHİ STERİL ELDİVEN 7NOLU  4 ADET
TEK DUVARLI İĞNE
6F DESTİNATİON J UÇLU UZUN ÖRGÜLÜ
UZATMA
5F PIGTAIL KATETER
120 CC NON İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.RENAL ARTER DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD TEK DUVARLI İĞNE İLE GİRİLDİ.5F İNTRODUCER KONULDU SERİ GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLDİ.

GUİDEWİRE  0,035 AÇILI ÜZERİNDEN  5F COBRA 2 KATETER YOLLANDI .UZATMA VE POMPA YARDIMIYLA YAPILAN AORTOGRAFİDE AMDOMİNAL AORTANIN AÇIK VE NORMAL

KALİBREDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. HER İKİ RENAL ARTER VE DİĞER AORTA DALLARI AÇIK İZLENMEKTEDİR.

SONRASINDA PİGTAİL 5F KATERER İLE YAPILAN SELEKTİF RENAL ARTER ENJEKSİYONLARINDA BİLATERAL RENAL PARENKİMİN AORTADAN KÖKEN ALAN SAĞ-SOL RENAL

ARTERLER İLE BESLENDİĞİ VE AKSESUAR ARTER OLMADIĞI GÖRÜLDÜ SAĞ RENAL ARTERDE FUSİFORM DİLATASYON İZLENDİ.SOL RENAL ARTERDE  ANATOMİK VARYASYON

YA DA ERKEN DALLANMA İZLENMEDİ. BİLATERAL RENAL PARENKİM BOYANMASI VE VENÖZ DÖNÜŞ DOĞALDIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 115CC NON İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.


SAYGILARIMIZLA,RENAL ARTERE STENT KONULMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HİPERTANSİYON TANISI OLAN HASTANIZ SOL RENAL ARTER STENOZU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMEK VE STENT KONULMAK ÜZERE İŞLEME ALINDI.

SAĞ BRAKİAL ARTERDEN UYGUN ALAN TEMİZLİĞİVE LOKAL ANESTEZİ TAKİBEN TEK DUVAR İLE YAPILAN PONKSİYONDA  BRAKİAL ARTERE GİRİLDİ AKSİLLER ARTERİN

OKLUDE
OLDUĞU GÖRÜLDÜ.SONRASINDA:

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD PONKSİYON İLE GİRİLEREK 5F İNTRODUCER KONULDU.GUİDE VİRE 0035 AÇILI  EŞLİĞİNDE PİGTAİL 5 F KATETER GÖNDERİLDİ.UZATMA VE
ANJİOPOMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA YAPILAN AORTOGRAFİDE İLEAL ARETRLER VE İNFRARENAL AORTADA YAYGIN TORTÜÖZİTE VE ARDIŞIK PLAKLAR

İZLENDİ.İNFRARENAL
AORTADA İLERİ DERECEDE DARLIK İZLENDİ..5F SİM 1 İLE SOL RENAL ARTER KATETERİZE EDİLMEYE ÇALIŞILDI BAŞARILI OLUNAMAYINCA 4F GLİDE COBRA KATETER
KULLANILDI.SOL RENAL ARTER OSTİUMUNDA  DÜZENSİZLİK VE > % 80 DARLIK İZLENDİ.0,035 AMPLATZ GİDEWİRE ÜZERİNDEN İNTRADUCER ÇIKARILARAK 6F DESTİNATİON
SHEAT İLE DEĞİŞTİRİLDİ.SONRA 0,018 POINTER MİKROGİDEWİRE  STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 6MM-18MM MONORAİL BALON EKSPANDBLE  STENT İNLATION DEVİCE
YARDIYIMLA YERLEŞTİRİLDİ.REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.


İŞLEM ESNASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİAL HEPARİN YAPILDI. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYON, 2 AY PLAVİX 75 MG TB 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN 300 MG TB

1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.


İŞLEM SIRASINDA 230CC KULLANILMIŞTIR.RENAL ARTER STENOZU ,  RENAL ARTER PTA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,
HIPERTANSIYON ETYOLOJISI ARAŞTIRILAN HASTA RENAL ARTER STENOZU AÇISINDAN  RENAL ARTER PTA İŞLEMINE ALINDI.
SAĞ FEMORAL ARTERDEN TEK DUVARLI İĞNE İLE PONKSİYON YAPILARAK 5F INTRODUCER KONULDU.

PİGTAİL KATETER ABDOMINAL AORTAYA YERLEŞTİRİLEREK AORTOGRAFİ VE BİLATERAL RENAL ARTER GÖRÜNTÜLENMESİ YAPILDI.
ABDOMINAL AORTA , BİLATERAL COMMON İLİAK , İNT/EKST İLİAK ARTERLER VE COMMON FEMORAL ARTERLER NORMAL İZLENDİ.

6F DESTINATION ÖRGÜLÜ UZUN INTRODUCER YERLEŞTİRİLEN HASTANIN SAĞ RENAL ARTER SELEKTİF OLARAK KATETERİZE EDİLDİ.
YAPILAN SELEKTİF RENAL ARTER DSA İNCELEMESINDE , SAĞ RENAL ARTERDE %50' Yİ AŞMAYAN DARLIK İZLENDİ.
DARLIK SEVIYESININ %50'NİN ALTINDA OLMASI NEDENIYLE BALOON ANJİOPLASTİ İŞLEMİ YAPILMADI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILDI.


İŞLEM ESNASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİAL HEPARİN YAPILDI. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYON, 2 AY PLAVİX 75 MG TB 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN 300 MG TB

1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.İŞLEM SIRASINDA :
CUTTING BALON KAT 3MMX1,5CM
MONORAİL3,5X10X20MM VE 4X10X20MM BALON KATETERLER
OTW BALON KATETERI 9MMX4CMX75 CM
5F İNTRODUCER
ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ
4F SİMMONS 1 KAT
5F PIGTAIL KAT
GUIİDEWİRE0,014 /180 CM
İNFLATİON DEVİCE
UZATMA
DÜZN ANJİYO KAT 5F
GUİDE WİRE 0,035 /180 ANGLED
4F  GLİDE COBRA KAT
ELDİVE CERRAHİ STERİL NO7
150 CC KONTRAST MADDE,
KULLANILMIŞTIR.
RENAL ANJİYOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

RENAL DONÖR ADAYI HASTANIN BİLATERAL RENAL ARTER DSA İŞLEMİNDE :

SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD PONKSİYONU YAPILARAK 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRLDİ.5F PİGTAİL KATATER VE KILAVUZ TEL 0.035 AÇILI EŞLİĞİNDE UZATMA VE

ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA YAPILAN AORTOGRAFİDE :

AMDOMİNAL AORTANIN AÇIK VE NORMAL KALİBREDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ.AORTADAN KÖKEN ALAN  HER İKİ RENAL ARTER VE DİĞER AORTA DALLARI AÇIK İZLENMEKTEDİR.

5F SİM 1 KATATEREŞLİĞNDE YAPILAN SELEKTİF RENAL ARTER ENJEKSİYONLARINDA:

BİLATERAL RENAL PARANKİMİN AORTADAN KÖKEN ALAN SAĞ-SOL RENAL ARTERLER İLE BESLENDİĞİ VE AKSESUAR ARTER OLMADIĞI GÖRÜLDÜ. BİLATERAL RENAL

PARENKİM BOYANMASI VE VENÖZ DÖNÜŞ DOĞALDIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA:

170 CC NON İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILDI.

SAYGILARIMIZLA,SAĞ ALT EKSREMİTE DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ ALT EKSTREMITE DSA İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN ,

SOL CFA RETROGRAD GİRİLEREK 5F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.

PIGTAİL KATETER VE GUİDEWİRE 0.035 AÇILI İLE UZATMA VE ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ:

BİLATERAL  COMMON İLİAK ARTERLER AÇIK , EXTERNAL VE İNTERNAL İLİAK ARTERLER DOĞAL  İZLENDİ.

SAĞ SFA VE DFA AÇIK.

SAĞ SFA DAMAR DUVARI BOYUNCA KALSİFİYE ODAKLAR GÖRÜLMEKTEDİR.
KALSİFİYE ODAKLAR POPLİTEAL ARTER DAMA DUVARI BOYUNCA DEVAM ETMEKTEDİR.

POPLİTEAL ARTER AÇIKTIR.

ATA AÇIK VE DORSALİS PEDİS ARTERİ OLUŞTURMAKTADIR.PERONEAL ARTER AÇIKTIR.

TİBİOPERONEAL ARTER AÇIK , PTA AÇIK VE PLANTAR ARKI OLUŞTURMAKTADIR.


İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA :

100 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,SAĞ ÜST EKSREMİTE DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ ÜST EKSTEMİTE DSA İŞLEMİNE ALINAN HASTANIZIN :

SAĞ CFA RETROGRAD PONKSİYONU YAPILARAK 5F INTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0.035 AÇILI VE VERTEBRAL KATATER 5F EŞLİĞİNDE ;UZATMA VE ANJİYO POMPA

ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA YAPILAN SELEKTİF SUBKLAVİAN ARTER ENJEKSİYONUNDA :

SUBKLAVİAN ARTER, AKSİLLER,BRAKİAL ARTER VE DALLARI AÇIKTIR.

ULNAR ARTER AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP VE PALMAR ARKI OLUŞTURAKTADIR. İNREROSSEÖZ ARTER EL BİLEĞİ DÜZEYİNE KADAR AÇIK OLARAK İZLENMİŞTİR. RADİAL 

ARTER ÖNKOL 1/2 DİSTALDE İNCELEREK TORTOÜZE HAL ALARAK SONLANMAKTADIR.BU SEVİYEDEN SONRA KOLLATERALLER İLE PALMAR ARKA KATILMAKTADIR.DİGİTAL

ARTERLERİN YERİNİ KOLLATERAL İNCE DAMAR AĞININ ALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA    CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLASKLEROTERAPİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ KRUS ORTA KISIM MEDİALİNDE  VENÖZ MALFARMASYONU OLAN HASTA SKLEROTERAPİ İÇİN İŞLEME ALINDI.UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİ EŞLİĞİNDE USG

REHBERLİĞİNDE   KELEBEK İĞNESİ YARDIMIYLA PONKSİYONU YAPILDI.KONTRAST MADDE VERİLEREK VENÖZ MALFARMASYONUN GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILDI.
VENÖZ AĞ KATETERİZE EDİLEREK HER PONKSİYON ALANINDAN ÜÇLÜ MUSLUK YARDIMIYLA AETHOYSKLEROL 2 CC % 2 LİK  TEN  TOPLAM 6 CC VERİLDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.


İŞLEM SIRASINDA 30CC NOMN-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA.
SKLEROTERAPİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ KRUS MEDİALİNDE AYAK BİLEĞİNE YAKIN SEVİYEDE VENÖZ MALFARMASYONU OLAN HASTA SKLEROTERAPİ İÇİN İŞLEME ALINDI.UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL

ANESTEZİ EŞLİĞİNDE USG REHBERLİĞİNDE MİKROPONKSİYON İĞNESİ VE KELEBEK İĞNESİ YARDIMIYLA PONKSİYONU YAPILDI.KONTRAST MADDE VERİLEREK VENÖZ

MALFARMASYONUN GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILDI.

TORTÜOZ , HİPERTROFİK VENÖZ MALFARMASYONUN DİREK DERİN VENLERLE SIKI BAĞLANTISI OLDUĞU GÖRÜLDÜ.KOMPLİKASYON GELİŞECEĞİNDEN SKLEROTERAPİ

İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLDİ.

İŞLEM SIRASINDA :

50 CC KONTRAST MADDE KULLANILDI

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.


HASTAYA İLERKİ YAŞAMINDA VENÖZ MALFORMASYON NEDENİYLE OLUŞABİLECEK TROMBOFLEBİT AÇISINDAN ORTA BASINÇ DİZALTI VARİS ÇORABI VE ASPİRİN KULLANIMI

ÖNERİLDİ.

SAYGILARIMIZLA
SUPERİOR MEZENTERİK ANJİOGRAFİ, İKİ TARAFLI SELEKTİF RENAL DSA,
SMA STENT YERLEŞTİRİLMESİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HİPERTANSİYON TANISI OLAN HASTANIZ SOL RENAL ARTER STENOZU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMEK VE STENT KONULMAK ÜZERE İŞLEME ALINDI.


SAĞ FEMORAL ARTERE RETROGRAD PONKSİYON İLE GİRİLEREK 5F İNTRODUCER KONULDU.GUİDE VİRE 0035 AÇILI  EŞLİĞİNDE PİGTAİL 5 F KATETER GÖNDERİLDİ.UZATMA VE

ANJİOPOMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA YAPILAN AORTOGRAFİDE
RENAL ARTERLERDE  DİFFUZ İNCELME İZLENDİĞİNDEN DOLAYI  PTA YAPILAMADI.
SONRA SMA ENJEKSYONUNDA SMA OSTİUMDA % 60 DARLIK İZLENDİ.
0,035 AÇILI GİDEWİRE ÜZERİNDEN İNTRADUCER ÇIKARILARAK 6F DESTİNATİON SHEAT İLE DEĞİŞTİRİLDİ. SONRA 0,018 POINTER MİKROGİDEWİRE  STENOTİK SEGMENT

GEÇİLEREK 6MM-18MM MONORAİL BALON EKSPANDBLE  STENT İNLATION DEVİCE
YARDIYIMLA YERLEŞTİRİLDİ.REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.


İŞLEM ESNASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİAL HEPARİN YAPILDI. 24000 ÜNİTE/24 SAAT İV HEPARİN İNFÜZYON, 2 AY PLAVİX 75 MG TB 1X1, ÖMÜRBOYU CORASPİN 300 MG TB

1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.


İŞLEM SIRASINDA 20CC KULLANILMIŞTIR.BİLATERAL ALT EKSREMİTE DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SOL ALT EKSTREMITE DSA İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN ,

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİ ENJEKSİONU SONRASINDA;

SOL CFA TEK DUVAR İLE RETROGRAD PONKSİYONLA GİRİLEREK 5F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.GUİDEWİRE 0,035 260CM ROADRUNNER EŞLİĞİNDE  5F PİGTAİL  KATETER

KONULUP UZATMA YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ:

BİLATERAL COMMON İLİAK ARTERLER, BİLATERAL EKSTERNAL ARTERLER VE İNTERNAL İLİAK ARTERLER AÇIK İZLENMİŞTİR. COMMON FEMORAL ARTERLER AÇIKTIR.

SOL DFA AÇITIR.SFA DA LÜMEN AÇIK OLARAK İZLENME OLUP LÜMEEN CİDARINDA YAYGIN DÜZENSİZLİKLER İZLENMİŞTİR. SFA DA UYLUK ORTA DÜZEYDE  YAKLAŞIK 2 CM LİK

SEGMENT BOYUNCA ORTA-İLERİ DÜZEY DARLIK İZLENMİŞTİR. POPLİTEAL ARTER DE LÜMEN AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP 1 CM LİK SEGMENT BOYUNCA ORTA-İLERİ DÜZEY

DARLIK İZLENMİŞTİR.

SOL ATA CRUS 1/3 LÜK SEGMENTTE AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP YAYGIN KISA SEGMENT ORTA-İLERİ DÜZEY DARLIKLAR İZLENMİŞTİR. DPA KOLLATERAL AKIMLAR

TARAFINDAN REKANALİZE OLUP İNCE KALİBRASYONDA İZLENMİŞTİR.

SOL PERONEAL ARTER CRUS 1/3 LÜK SEGMENTTE AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP YAYGIN KISA SEGMENT ORTA-İLERİ DÜZEY DARLIKLAR İZLENMİŞTİR.

SOL PTA VE PLANTAR ARK İZLENMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 120 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,

SOL ALT EKSREMİTE DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SOL ALT EKSTREMITE DSA İŞLEMINE ALINAN HASTANIZIN ,

SOL CFA RETROGRAD GİRİLEREK 5F INTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI YARDIMIYLA PİGTAİL 5F YERLEŞTİRİLDİ;UZATMA VE ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ

YARDIMIYLA AORTOGRAFİ ÇEKİLDİ:

BİLATERAL  COMMON İLİAK ARTERLER AÇIK , EXTERNAL VE İNTERNAL İLİAK ARTERLER DOĞAL  İZLENDİ.

SOL SFA VE DFA AÇIK VE DOĞAL GÖRÜNÜMDEDİR. SFA POPLİTEAL ARTERİ OLUŞTURMAKTADIR.

POPLİTEAL ARTER AÇIKTIR.

ANTERİOR TİBİAL ARTER KISA SEGMENTTE AÇIK OLUP DİSTALİ TIKALI GÖRÜNÜMDEDİR.

TİBİOPERONEAL TRUNK AÇIKTIR.

PERONEAL ARTER VE POSTERİOR TİBİAL ARTER; BACAK ORTA KISIMA KADAR İNCE KALİBRELİ OLARAK AÇIK OLUP KISA SEGMENTİLERİ DERCEDE DARLIKLAR

İZLENMEKTEDİR. DİSTALİ OKLUDE OLUP KOLLATERALLER İZLENMİŞTİR.

PLANTAR ARK KOLLATERALLER İLE DOLMAKTADIR. DORSALİS PEDİS İZLENMEMİŞTİR.

İŞLEM SIRASINDA 130 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
SOL ALT EXT VENOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

SOL AYAK BİLEĞİ DÜZEYİNDEN YÜZEYEL VENLERE GİRİLEREK 120 ML KONTRAST MADDE UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA VERİLDİ.

SOL DİZALTI DÜZEYDE YÜZEYEL VE DERİN VENÖZ SİSTEM ARASINDA PERFORAN VENLER AÇIKTIR. POPLİTEL VEN,SFV AÇIKTIR.

SOL CFV,EKSTERNAL VE İNTERNAL İLİAK VENLER AÇIK İZLENDİ FAKAT AKIM YAVAŞLAMIŞ OLARAK SUBOPTİMAL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ.

SAYGILARIMIZLA,
STENT YERLEŞTİRMESİ


SAYIN MESLEKTAŞIM,

SOL SUBKLAVİA ARTERDE BULUNAN ANEVRİZMA HASTA İŞLEME ALINDI.

SOL SUBKLAVİA ARTER PROKSİMALİNDE ANEVRİZMA TEDAVİ AMAÇLI YERLEŞTİRİLMİŞ TORASİK STENT GREFT MATARYALLERİ KENARINDAN TİP 1 KAÇAK MEVCUTTUR. SOL

BRAKİALE PONKSYON YAPILIP 6F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ VE MEDİFLEX İÇİN İKİ ADET Y CONNECTÖR VE İKİ ADET 3'LÜ MUSLUK TAKILMIŞTIR. SAĞ  CFA'YA PONKSYON

YAPILIP 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ, 0,035 ROADRUNNER EŞLİĞİNDE 5F PİGTAİL KATETER, UZATMA VE POMPA ENJEKTÖRÜ GÖRÜNTÜLEME ALINMIŞTIR. ANEVRİZMANIN

TORASİK ARKUS AORTA İLE İKİ AYRI İNCE LÜMEN YOLU İLE İŞTİRAKİ BULUNMAKTADIR. BRAKİAL ARTERDEN GİRİLİP SOL SUBKLAVİAN ARTERİN PREVERTEBRAL

SEGMENTİNDE DARLIK VE ANEVRİZMA İŞTİRAKİ OLUNMAKTADIR. 6F GUİDİNG KATETERİ 0,035 TERUMO GUİDE VE 4F VERTEBRAL KATETER YARDIMI İLE ANEVRİZMA LÜMEN

İÇERESİNDEN YERLEŞTİRİLDİ. SONRA TRANSEND MİKROGUİDE EŞLİĞİNDE MİKROKATETER İLE TARİFE EDİLEN LÜMEN TRAKTI KATETERİZE EDİP STENT GREFT İLE AORTA

DUVAR ARASINA MİKROKOİL YERLEŞTİRİLMİŞTİR. AYRICA PREVERTEBRAL SEGMENTTE DARLIĞA 8 MM ÇAPINDAKİ AMPLATZER CİHAZI YERLEŞTİRİLMİŞTİR.

KONTROL GÖRÜNTÜLEMEDE ANEVRİZMA İÇERESİNDE AORTADAN YAVAŞ AKIMLA MİNİMAL AKIM İZLENMEKTEDİR.

TAKİP İNCELEMEDE ANEVRİZMA TROMBÜSÜ OLMAMASI HALİNDE PERKÜTAN TEDAVİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.


İŞLEM SIRASINDA 150 CC KONTRAST KULLANILDI.SPLENİK ARTER EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

KARACİĞER TRANSPLANTE ASİTİ OLAN HASTADA YAPILAN SPLENİK ARTER EMBOLİZASYONU İŞLEMİNDE :

SAĞ CFA RETROGRAD PONKSİYONLA 6F İNTRODUCER KONULDU.ÇEKİLEN ÇÖLIAK TRUNKUS KATETERİZE EDİLEREK SPLENİK ARTER GÖRÜNTÜLENDİ.SPLENİK ARTER

MİKROKATETERİZE EDİLEREK 5000 IU HEPARİN IV 4 CC SF İÇİNDE VERİLDİ.SPLENİK ARTER DALAK ALT POLUNA YÖNELEN DALINA PROXİMALDE 6 ADET MAKROKOİL

YERLEŞTİRİLDİ. İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ TAMAMLANDI.

KONTROL ANJİYPGRAFİSİNDE REZİDÜEL AKIM GÖRÜLMEMEKLE BERABER DALAK KOLLATERALLERİN GEÇ DOLUMU İLE BESLENMEKTEDİR.DALAK ALT POL ARTERYEL

BESLENMESİ İZLENMEMEKTEDİR.PORTAL VENÖZ DOLUŞ İZLENMEKTEDİR.

SAYGILARIMIZLA,
İŞLEM SIRASINDA ,
6F İNTRODUCER ( RE-STERİLİZE EDİLMİŞ)
UZATMA
TEK DUVARLI İĞNE
ANJİYOGRAFİ POMPA ENJEKTÖRÜ
BENSTON GUİDE WİRE
0,035 MİKROCOİL 3MMX80/5MMX60/7MMX50/10MMX80/10MMX50MM 6 ADET KOİL
5F PİGTAİL KATETER
TERUMO GUİDE
100 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE

KULLANILMIŞTIR.SUBKLAVİAN STENT YERLEŞTİRMESİ


SAYIN MESLEKTAŞIM,

SOL SUBKLAVİA ARTERDE BULUNANDARLIK HASTA İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORALE PONKSYON YAPILIP 4F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ VE MEDİFLEX İÇİN BİR ADET Y CONNECTÖR VE BİR ADET 3'LÜ MUSLUK TAKILMIŞTIR. SONRA 4F

İNTRODUCER  7F İNTRODUCER İLE EXCHANGE YAPILDIKTAN SONRA, 0,035 ROADRUNNER EŞLİĞİNDE 5F PİGTAİL KATETER, UZATMA VE POMPA ENJEKTÖRÜ GÖRÜNTÜLEME

ALINMIŞTIR. SOL SUBKLAVİAN ARTERİN PREVERTEBRAL SEGMENTİNDE DARLIK İZLENMİŞTİR. 7F GUİDİNG KATETERİ 0,035 TERUMO GUİDE VE 4F SİM 2 KATETER YARDIMI İLE

DARLIK LÜMEN İÇERESİNDEN YERLEŞTİRİLDİ. SONRASI GUİDEWİRE ÜZERİNDEN 10X40X75 CM EXPANDABLE BALON PERİFERİK STENT YERLEŞTİRİLİP İNFLATİON YARDIMIYLA

ŞİŞİRİLMİŞTİR.

KONTROL GÖRÜNTÜLEMEDE REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.


İŞLEM SIRASINDA 200 CC KONTRAST KULLANILDI.


SAYGILARIMIZLA
SÜRRENAL ÖRNEKLEME


SAYIN MESLEKTAŞIM;

SÜRRENAL ÖRNELEME AMACİIYLA İŞLEME ALINAN HASTADA

UYGUN ALAN TEMİZİLİ VE LOKAL ANASTEZİ ENJEKSİONU SONRASINDA;

SAĞ FEMORAL  VENDEN TEK DUVAR İĞNE İLE GİRİLDİ. 5F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ.UZATMA POMPA ENJEKTÖRÜNE BAĞLANOLARAK GÖRÜNTÜLER ALINDI. GUİDEWİRE

0,035 ROADRUNNER, 5F COBRA2 VE  5F SİM1 KATETERLERİ YARDIMIYLA SOL RENAL VEN SAĞ SÜRRENAL VENDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI.

PERİFERİK KAN ÖRNEĞİ DE ALINARAKİŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 150 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,

PTA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SOL ALT EKSTREMİTEDE DARLIĞI BULUNAN HASTA PTA İÇİN İŞLEME ALINDI.

SOL FEMORAL ARTERE TEK DUVARLI İĞNE İLE ANTEGRAD GİRİLDİ.5F İNRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE RESTERİLİZE GLİDE VERTEBRAL

KATATERKULLANILARAK UZATMA YARDIMIYLA İLE GÖRÜNTÜLER ALINDI.

SOL FEMOROPOPLİTEAL İNSİTU ARTERDE DİSTAL ANASTOMOZ DÜZEYİNDE 4 CM'LİK SEGMENTTE %90 DARLIK İZLENMİŞTİR.
MİKROGUİDEWİRE 0,018 KILAVUZ TEL İLE STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK İNFLATİON DEVİCE YARDIMIYLA 6MM-2CM 120 CM BALON İLE PTA YAPILDI. KONTROL DSA DA

REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİYEL HEPARİN VERİLDİ. 24000 ÜNİTE/24 SAAT IV HEPARİN İNFÜZYONU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 2 AY BOYUNCA PLAVİX 75 MG.

TB 1X1, ÖMÜR BOYU CORASPİN 300 MG. TB 1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA :
5F İNTRODUCER
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5
INFLATİON DEVİCE
PTA BALON  DİLATASYON KATETER 6MM-2CM,120CM
POİNTER NİTİNOL GUİDEWİRE 4CM MİKROGUİDE
150 CC  NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.SOL ALT EKSTREMİTE  PTA SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SOL ALT EKSTREMİTEDE DARLIĞI BULUNAN HASTA PTA İÇİN İŞLEME ALINDI.

SAĞ FEMORAL ARTERE TEK DUVARLI İĞNE İLE ANTEGRAD GİRİLDİ.6F İNRODUCER KONULDU.

SAĞ SFA , DFA AÇIK İZLENMEKTEDİR.SFA HUNTER KANALI DİSTALİNDE POPLİTEAL ARTERİ OLUŞTURMAKTADIR.
POPLİTEAL ARTER DİSTALİNDE TİBİOPERONEAL TRUNK AÇIK İZLENMİŞTİR.ANTERİOR TİBİAL ARTER UZUN SEGMENT BOYUNCA MULTİPLE DARLIKLAR

GÖRÜLMEKTEDİR.POLİTEAL TİBİAL ARTER UZUN SEGMENT BOYUNCA MULTİPLE DARLIKLAR GÖRÜLMEKTEDİR.PERONEAL ARTER UZUN SEGMENT BOYUNCA MULTİPLE

DARLIKLAR GÖRÜLMEKTEDİR.

ANTERİOR TİBİAL ARTER DİSTALİNE  KILAVUZ TEL İLE STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 2,5MM-10CMX90CM BALON İLE DİSTALDEN PROXİMALE ARDIŞIK 3 KEZ PTA

YAPILDI.POSTERİOR TİBİAL ARTER DİSTALİNE  KILAVUZ TEL İLE STENOTİK SEGMENT GEÇİLEREK 2,5MM-10CMX90CM BALON İLE DİSTALDEN PROXİMALE ARDIŞIK 3 KEZ PTA

YAPILDI.
POST-BALON GÖRÜNTÜLEMEDE ATA VE PTA'LERİN LÜMEN ÇAPINDA VE ARTERYEL AKIMDA ARTIŞ SAPTANMADI.
2 KEZ PERLİNGANİT %2LİK TOPLAM 10CC SF İÇİNDE UYGULANARAK KONTROL DSA'SI TEKRARLANDI.LÜMEN ÇAPINDA BİR DEĞİŞİKLİK GÖRÜLMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 5000 ÜNİTE İNTRAARTERİYEL HEPARİN VERİLDİ. 24000 ÜNİTE/24 SAAT IV HEPARİN İNFÜZYONU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 2 AY BOYUNCA PLAVİX 75 MG.

TB 1X1, ÖMÜR BOYU CORASPİN 300 MG. TB 1X1 KULLANMASI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA :
6F İNTRODUCER ( RE-STERİLİZE EDİLMİŞ)
UZATMA 1200 PSI
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5
TEK DUVARLI İĞNE
ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ
ANJİYO ÖRTÜ SETİ
INFLATİON DEVİCE
PTA BALON  DİLATASYON KATETER
POİNTER NİTİNOL GUİDEWİRE 4CM
İNFLATİON DEVİCE
4F VERTEBRAL KATETER
100 CC  NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,
SAĞ ÜST EKSREMİTE DSA


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

SAĞ ÜST EKSTEMİTE DSA İŞLEMİNE ALINAN HASTANIZIN :

SAĞ CFA RETROGRAD PONKSİYONU YAPILARAK 5F INTRODUCER KONULDU.GUİDEWİRE 0.035 AÇILI VE VERTEBRAL KATATER 5F EŞLİĞİNDE;
UZATMA VE ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA YAPILAN SELEKTİF SUBKLAVİAN ARTER ENJEKSİYONUNDA:

SUBKLAVİAN ARTER, AKSİLLER,BRAKİAL ARTER VE DALLARI AÇIKTIR.

ULNAR ARTER AÇIK OLARAK İZLENMİŞ OLUP VE PALMAR ARKI OLUŞTURAKTADIR. İNREROSSEÖZ ARTER EL BİLEĞİ DÜZEYİNE KADAR AÇIK OLARAK İZLENMİŞTİR.
RADİAL  ARTER ÖNKOL 1/2 DİSTALDE İNCELEREK TORTOÜZE HAL ALARAK SONLANMAKTADIR.BU SEVİYEDEN SONRA KOLLATERALLER İLE PALMAR ARKA KATILMAKTADIR.
DİGİTAL ARTERLERİN YERİNİ KOLLATERAL İNCE DAMAR AĞININ ALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.


İŞLEM SIRASINDA    CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA
 AORTİK STEND GREFT UYGULAMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

DESENDEN AORT ANEVRİZMASI BULUNANA OLGUDA,

sAĞ ARTERİOTOMİ SONRASI ANA FEMORAL ARTERE 8F İNTRADUCER YERLEŞTİRİLDİ. SOL ANA FEMORAL ARTERE TEK DUVAR İĞNE İLE PONKSİYON YAPILARAK 5F

İNTRADUCER YERLEŞTİRİLDİ.SOL İNTRADUCER ÜZERİNDEN
0.035"AÇILI 180CM REHBER TEL YARDIMIYLA 5F MARKIRLI PİGTAİL KATETER GÖNDERİLDİ VE AORTOGRAM ALINDI. AORT KAVSİNDE ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ STEND GREFTİ

OLAN OLGUDA SAĞ İNTRADUCER ÜZERİNDEN SIRASIYLA 5F STRAIGHT VE 
5F VERT KATETERLERİ YARDIMIYLA GREFT İÇİNDEN AORT PROKSİMALİNE İLERLENMEYE ÇALIŞILDI, ANEVRİZMATİK SEGMENTTEN GREFT İÇİNE GEÇMEK MÜMKÜN OLMAMASI

SEBEBİYLE 4F SİM 1 KATETER KULLANILARAK MEVCUT GREFT İÇİNE GİRİLDİ. 
REHBER TEL 0.35 BACK-UP MEİER 300CM TAŞIYICI TEL İLE DEĞİŞTİRİLDİ.
MEVCUT GREFTİN DİSTALİ İLE ÜST ÜSTE GELECEK ŞEKİLDE SAĞDAN VALİANT THORACİC 44X212MM STEND-GREFT YERLEŞTİRİLDİ.
GRAFT LÜMENİ VE DİSTALİ AÇIKTIR. ENDOLEAK İZLENMEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI


İŞLEM SIRASINDA 300 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE
KULLANILMIŞTIR.
TRANSJUGULER KC BİYOPSİSİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİNİN ARDINDAN USG EŞLİĞİNDE SAĞ JUGULER VENE PONKSİYON İLE 4F İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. 4F VERTEBRAL KATETER VE

GUİDEWİRE 0,035 AMPLATZ İLE SAĞ HEPATİK VEN KATETERİZE EDİLDİKTEN SONRA İNTRODUCER 8F İLE DEĞİŞTİRİLDİ VE AMPLATZ GUİDEWİRE 0,035 KONULDU.

TRANJUGULER BİYOPSİ SETİ İÇERİSİNDEKİ METAL KANULA SAĞ HEPATİK VENE YERLEŞTİRİLEREK BİYOPSİ İĞNESİ BURDAN İLERLETİLDİ. KC PARENKİMİNDEN 4 ADET BİYOPSİ

MATERYALİ ALINDI.

PATOLOJİ ABD'YE GÖTÜRÜLMEK ÜZERE HASTAYA TESLİM EDİLDİ.UTERİN ARTER EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM;

UTERİN AVM  NEDENİYLE TARAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTAYA;

SAĞ CFA'DAN TEK DUVAR İLE GİRİLEREK 5F İNTRODUCER TAKILDI. 4F GLİDE SİM 1  ANJİO KATATERİ İLE UZATMA YARDIMIYLA İNTERNAL İLİAK KATETERİZE EDİLEREK

GÖRÜNTÜSÜ ALINDI.UTERİN ARTERDEN BESLENEN AVM İZLENDİ.

GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE  4F GLİDE SİM 1  ANJİO KATATERİ YARDIMI İLE  SELEKTİF UTERİN ARTER KATETERİZE EDİLEREK  GEL-FOAM İLE EMBOLİZASYON

YAPILDI.KONTROL DSA DA AVM DOLUMU İZLEN MEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDAUTERİN ARTER EMBOLİZASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM;

UTERİN AVM  NEDENİYLE TARAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTAYA;

SAĞ CFA'DAN TEK DUVAR İLE GİRİLEREK 5F İNTRODUCER TAKILDI. 4F GLİDE SİM 1  ANJİO KATATERİ İLE UZATMA YARDIMIYLA İNTERNAL İLİAK KATETERİZE EDİLEREK

GÖRÜNTÜSÜ ALINDI.UTERİN ARTERDEN BESLENEN AVM İZLENDİ.

GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE  4F GLİDE SİM 1  ANJİO KATATERİ YARDIMI İLE  SELEKTİF UTERİN ARTER KATETERİZE EDİLEREK  GEL-FOAM İLE EMBOLİZASYON

YAPILDI.KONTROL DSA DA AVM DOLUMU İZLEN MEDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.VENA KAVA FİLTRESİNİN ÇIKARILMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM;

VENA KAVA FİLTRESİNİN ÇIKARILMASI AMACIYLA TARAFIMIZA YÖNLENDİRİLEN HASTAYA;

SOL CFV'DAN 7 F İNTRODUCER TAKILDI. GUİDEWİRE 0,035 AÇILI İLE YAKLAŞILDI. RESTERİLİZE GUİDİNG KATATER İLE ÜÇ PARÇALI SNARE 9MM-15 MM YOLLANDI VE FİLTERNİN

KANCASI YAKALANARAK ÇIKARILDI.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

KULLANILAN MALZEMELER:

STERİL ELDİVEN NO:7 VE 7,5 TOPLAM 4 ADET
SNARE ÜÇ PARÇALI 9-15 MM
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
7F SHEAT İNTRADUCER SET
KONTRAST MADDE 30 CC

SAYGILARIMLAVENA KAVA FİLTRE TAKILMASI


SAYIN MESLEKTAŞIM;

VENA KAVA İNFERİORA FİLTRE TAKILMASI İŞLEMİNE ALINAN HASTAYA;

SAĞ FEMORAL  VENDEN 5F İNTRODUCER İLE PONKSİYON YAPILDI.GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE RESTERİLİZE VERTEBRAL KATETER VENA KAVAYA İLERLETİLDİ. UZATMA

VE ANJİYO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLER ALINDI.

YAPILAN KAVOGRAFİ SONRASINDA BİLATERAL RENAL VEN SEVİYELERİ İŞARETLENEREK SAĞ RENAL VEN DÜZEYİNİN 3 CM. İNFERİORUNA 6F VENA KAVA FİLTRESİ

YERLEŞTİRİLDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA;

SERUM İZOTONİK 500ML
STERİL ELDİVEN NO:7 2 ADET
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
KANÜL NO:22
5F İNTRODUCER
UZATMA
6F KALICI VENA KAVA FİLTRESİ
110 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA,BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,
DVT AÇISINDAN TAKİP EDİLEN HASTANIN BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENOGRAFİ İNCELEMESİNDE :

BILATERAL AYAK BİLEĞİ DÜZEYİNDEN YÜZEYEL VENLERE GİRİLEREK 50 ML KONTRAST MADDE TURNİKE KOMPRESYONU İLE VERİLDİ. KADEMELİ OLARAK TURNİKE

GEVŞETİLEREK GÖRÜNTÜLER ALINDI.

SOL LATERAL VE MEDİAL MARGİNAL VENLER AÇIK İZLENDİ.kOLLATERALLER GÖRÜLDÜ.SOL BACAKTA VENA SEPHANA MAGNA MEDİALDE AÇIK OLARAK İZLENMEKTE , VENA

SAPHENA PARVA ORTA HATTA YAKIN AÇIK GÖRÜLMEKTEDİR.
SOL POPLİTEAL VEN AKIMI GÖRÜLMEMEKTEDİR.SOL FEMORAL VEN UZUN SEGMENT AKIMI İZLENMEMEKTEDİR.VENA SEPHANA MAGNA İLE FEMORAL VEN DOLUMU

PROXİMALDE GÖRÜLMEKTEDİR ANCAK SOL EXT/İNT/COMMON İLİAK VEN AKIMI İZLENMEMEKTEDİR.

SAĞ LATERAL VE MEDİAL MARGİNAL VENLER AÇIK OLARAK İZLENMEKTEDİR.SAĞ BACAK MEDİALDE VENA SAPHENA MAGNA AÇIK İZLENMEKTE , PERFORAN VENLERİ AÇIK

GÖRÜLMEKTEDİR.
SAĞ VENA SAPHENA PARVA AÇIK GÖRÜLMEKTEDİR.
SAĞ POPLİTEAL VEN AÇIK ANCAK AKIMI OLDUKÇA YAVASLAMIŞ VE AZALMIŞ OLARAK İZLENMEKTEDİR.
SAĞ VENA SAPHENA MAGNA UYLUK MEDİALİNDE ÜST SEGMENT BOYUNCA İZLENMEMEKTEDİR.SAĞ FEMORAL VEN AÇIK OLARAK GÖRÜLMEKTE ANCAK AKIMI AZALMIŞ VE

YAVAŞLAMIŞ OLARAK İZLENMEKTEDİR.
SAĞ EXT/İNT/COMMON İLİAK VENLERIN DOLUMU ÇOK ZAYIF SEÇİLMEKTE ANCAK VENA CAVA İNFERİOR DOLUMU GÖRÜLMEMEKTEDİR.


GÖRÜNTÜLEMELER IŞIĞINDA BULGULAR KRONİK DVT İLE UYUMLUDUR , TROMBUS İZLENMEMİŞTİR.

İŞLEM SIRASINDA :
200 CC NON -İYONİK KONTRAST MADDE
UZATMA
ELDIVEN CERRAHİ STERİL NO 7,5
KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA ,BİLATERAL ALT EXT VENOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

AYAK BİLEĞİ DÜZEYİNDEN YÜZEYEL VENLERE GİRİLEREK 200 ML KONTRAST MADDE UZATMA VE ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ YARDIMIYLA VERİLDİ.

BİLATERAL DİZALTI DÜZEYDE YÜZEYEL VE DERİN VENÖZ SİSTEM ARASINDA PERFORAN VENLER AÇIKTIR. POPLİTEL VEN,SFV AÇIKTIR.

BİLATERAL CFV,EKSTERNAL VE İNTERNAL İLİAK VENLER AÇIK İZLENDİ. TROMBUS İZLENMEDİ.

SAYGILARIMIZLA,SOL ÜST EXT VENOGRAFİ


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

HASTANIZIN  SOL ÜST EKSTREMİTE VENOGRAFİSİNDE ;

SOL EL DORSAL YÜZEYEL VENLERE KANÜL NO:22 İLE GİRİLEREK 75 ML KONTRAST MADDE  UZATMA ANJİO POMPA ENJEKTÖRÜ İLE VERİLDİ.

SOL ÖNKOLDA VE KOLDA YÜZEYEL VE DERİN VENÖZ SİSTEM DOĞALDIR.

AKSİLLER VEN,  JUGULER VEN, SUBKLAVİYEN VEN AÇIK OLUP KALBE DÖNÜŞ İZLENMİŞTİR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON OLUŞMAMIŞTIR.
İLİAK STENT


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

İLİAK STENT İŞLEMİNE ALINAN HASTA SOL CFA DAN  RETROGRAD 5F İNTRODUCER İLE GİRİLDİ.İÇERİSİNDEN GUİDEWİRE 0.035 ANGLED KILAVUZ İLERTİLDİ.DARLIK AÇILI GUİDE

İLE GEÇİLEMEMESİ ÜZERİNE GUİDEWİRE 0.035 STRAİGHT İLE DARLIK GEÇİLDİ.ÜZERİNDEN VERTEBRAL KATATER GÖNDERİLEREK AORTAGRAFİ YAPILDI.AORTAGRAFİDE SOL

İLAKTA İLERİ DERECEDE DARLIK İZLENDİ.STENT YERLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN GUİDE ÜZERİNDEN 5F İNTRODUCER ,6F İNTRODUCER İLE DEĞİŞTİRİLDİ.İÇERİSİNDEN 7X40 MM

BALON EXPANDABLE PERİFERİK STENT GÖNDERİLDİ. DARLIK SEVİYESİNDE İNFLATİON DEVİCE İLE ŞİŞİRİLEREK YERİNDE SABİTLENDİ.

STENT YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA KONTROL ANJİYOGRAFİSİ YAPILDI REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.DSA İNCELEMEDE SOL COMMON İLİAK DİSTALİNDE İLERİ DERECEDE

DARLIK İZLENDİ.SOL COMMON İLİAK PROKSİMALDE HAFİF DERECEDE DARLIKLAR İZLENDİ.BİLATERAL İNTERNAL İLİAK ARTERLER AÇIKTIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA .

SHEATH İNTRODUCER 6F
İNTRODUCER 5F
BALON EXPANDABLE PRİFERİK STENT 7X40 MM
INFLATION DEVİCE
UZATMA
GUİDEWİRE 0.035 180 CM ANGLED
GUİDEWİRE 0.035 180 CM STRAİGHT 
100 CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.

SAYGILARIMIZLA


Devamını Oku

PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ
Akut kolesistit, kontrastlı üst batın MR:Safra kesesinde (sk) distansiyon, perikolesistik serbest sıvı (yeşil ok), sk duvarında kalınlaşma ve kontrast tutulumu izlenmektedir (kırmızı ok).  

-PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ:Akut kolesistit tedavisinde, altın standart olarak kabul edilen tedavi kolesistektomidir. Acil kolesistektomi için genel durumu uygun olmayan hastalarda PK (perkütan kolesistostomi), acil olarak enfekte safra  kesesinin dekompresyonunu sağlamada iyi tanımlanmış etkili bir yöntemdir. Komplikasyon ve mortalite riski nedeniyle cerrahi risk taşıyan hastalarda ve yaşlılarda uygulanabilir. Perkütan kolesistostomi, nedeni açıklanamayan sepsisli hastalarda da tanı ve tedavi amaçlı kullanılabilir.

 Minimal invaziv bir yöntem olan PK’nın mortalite ve komplikasyon oranlarının düşüklüğünden dolayı yüksek riskli hasta grubunda önemli bir alternatif tedavi yontemidir. Bu nedenle yüksek cerrahi risk taşıyan akut kolesistitli hastalar, geçici olarak safra kesesi dekompresyonu ve geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi edilirler.

PK,AK (akut kolesistit) tedavisi yanısıra, biliyer sistemin dekompresyonu ve opasifikasyonunda, taş eritilmesi ve taş çıkartılması işlemleri için girim yolu sağlanmasında da kullanılmaktadır

Perkütan kolesistostomi AK tedavisi yanı sıra, sistik kanalı açık hastalarda safra kesesinin dekompresyonu ile kolanjit tedavisinde, biliyer obstrüksiyonunun giderilmesinde ve safra yollarının görüntülenmesinde de kullanılan bir yöntemdir.

PK’nın girişim sırası komplikasyon oranını %8,7 olması ve bu komplikasyonların genellikle minör komplikasyonlar olması önemli bir avantajdır.

İnflame safra kesesinin hemen dekompresyonu ve semptomların kaybolmasını sağlar.
Teknik başarı %100, klinik başarı %91 dir. Perkütan kolesistostomiye cevap oranı literatürde %56-100 arasında değişmektedir.

Safra kesesi ve sağ üst kadrana ait semptomu olan hastalarda PK’ya yanıt anlamlı derecede yüksektir.

Radyolojik bulguların da PK işlemine yanıt açısından belirleyici olup olmadığı da araştırılmış, sonuçlar çelişkili bulunmuştur.

Yüksek cerrahi risk taşıyan AK’li hastaların tedavisinde PK yerine safra kesesi aspirasyonu da önerilmiştir. Chopra ve arkadaşlarnın yaptığı araştırmada her iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bulmuşlardır.

Bilier obtruksiyonu olan hastalarda  bilier drenaj başarısızsa (kanama paremetrelerinin bozukluğu, safra yollarının dilate olmaması, bilier drenaj işleminin başarısız olaması, sistik kanal obstrukte değilse) PK uygulanabilir.TEKNİK:

Us eşliğinde uygulanabilir. Ancak mumkünse girişimsel radyolog tarafından skopi ve us eşliğinde yapılmalıdır. Eğer hastada anotomik distorsiyon varsa  BT de başlangıçta safra kesesine erişim için  kullanılabilir.

İki turlü perkutan yaklaşım mevcuttur.

-
http://zanmeel.weebly.com/the-upper-gastrointestinal-tract/archives/03-2014 sitesinden alınmıştır

1. TRANSHEPATİK YAKLAŞIM:

İğne ile sağ orta aksillar çizgiden subkostal ya da interkostal aralıktan safra kesesinin (sk) bare area sına direkt girilir. Bu bölgede sk si KC kapsülüne yapışıktır.

Avantajları ;
Peritona safra kaçağını minimalize eder.
Sk KC re rölatif olarak fikse olduğundan sk duvarının ponksiyonu kolay olur. 
KC hastalığı ya da kanama parametrelerinde bozukluk olmayan hastada seçilmelidir.


Dezavantajları ;
KC geçildiğinden hemorojik komplikasyon meydana gelebilir.
Sk ne açılı ve uzun aksına dik girildiğinden kateter maniplasyonu zordur. 
-http://www.slideserve.com/odetta/safra-yollarinda-girisimsel-yöntemler sitesinden modifiye edimiştir.


2. TRANSPERİTONEAL YAKLAŞIM:

Sağ anterior abdomenden  direkt subkostal olarak sk fundusuna girilir. sk kc rin altında kc re göre uzun aksta yerleşimlidir.  Bu teknik özellikle distandü sk olan hastalarda güvenlidir ki bu organ sıklıkla karın ön duvarına yapışıktır.

Avantajları ;
Hemorojik komplikasyon riski azdır. 
Kateter maniplasyonları daha kolaydır. 


Dezavantajları ;
Accidental (kazara) barsak perforasyonları özelliklede kolon olabilir.
Eğer hastalarda sk fundusu karın ön duvarına yapışık depilse  fundusta  peritona safra kaçağı  olabilir.
Eğer safra kesesi fundusu mobilse  safra kaçağını minimalize etmek için  seldinger tekniğinden ziyade torakar tekniği kullanılmalıdır. 

-
-
Kolesistografi ilk girimde yapılmaz (sepsis riski nedeniyle). İşlemden birkaç gün sonra sistik duktus açıklığı kolesistogram ile değerlendirilir.
Hastalar günlük olarak serviste takip edilmelidir. Kateter çekilmesi, opere olmayan hastalarda, trakt olgun hale geldikten sonra sistik duktus ve koledokt açıklığı  değerlendirilerek ve klinik iyileşme durumunda gerçekleştirilir. 

Kontrol kolanjiogram yapıldıktan sonra kateter çekilmedir. Hangi erişim yolunun  uygulandığına bakılmaksızın kateter şaftı etrafında fibrinöz kılıf veya sinüs yolu nun  olgulaşması için kateter en az 4 hafta yerinde tutulmalıdır(5). transhepatik yaklaşımda 10-14 gün, transperitoneal yaklaşımda 21 gun, yaşlı çok hasta ve diyabet hastalarında daha uzun süre kaldıktan sonra cekilebilir.

Kateter klavuz tel üzerinden çıkarılmalı ve uygun ölçüde yerine vasküler access sheath yerleştirlmedilir.  Sheath  in yan kolundan  contrast madde   sheath trakt boyunca klavuz tel üzerinden geri çekilirken  enjekte edilmelidir. Eğer kontrast madde sadece traktta ve safra kesesinde izlenirse sheath ve klavuz tel güvenli bir şekilde çıkarılır. Eğer kontrast madde verimi sırasında safra kaçağı görülürse immatur ya da inkomplet trakt düşünülür  ve yeni bir kateter mevcut klavuz tel üzerinden tekrar yerleştirilir.

Perkütan kolesistostomi erken komplikasyonları; 

Kanama, 
Vagal reaksiyonlar:kateter  maniplasyonu sırasında periprosedural olarak gözlenir. IV sıvı ya da atropinle tedavi edilir.,
Sepsis, 
Safra peritoniti,
Pnömotoraks,
Bağırsak perforasyonu,
Sekonder infeksiyon
Kateter çıkması  sayılabilir.

Geç komplikasyonlar:

Kateter çıkması ve tekrarlayan
Kolesistit.

Kateter çıkması durumunda akut karın bulgulaırı gelişirse rekateterize edilir iken takiplarde sorun olmayan hastalarda , tekrar kateterizasyona gerek duyulmaz.

Sonuç olarak, akut kolesistit tedavisinde US ve floroskopi eşliğinde PK cerrahi riski yüksek hasta gurubunda yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile etkin ve güvenli bir yöntemdir.

Perkütan kolesistostomi sonrası elektif cerrahi tedavi gerekliyse de, özellikle taşsız kolesistitte kesin tedavi yöntemi de olabilir.

KAYNAKLAR:
 1. Andrew mckay, moaz abulfaraj, jeremy lipschitz. short- and long-term outcomes following percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis in high-risk patients. springer science+business media. 2012; 26(5):1343-51
 2. Akut kolesistitli hastaların tedavisinde perkütan kolesistostomi: retrospektif çalışma .berk batman, beril bozdoğan, merve naz inan, ihsan barış müldür, saniye gökçe saykal, cemre gül tekin .
3. Chopra s, dodd dg, mumbover al,chintapalli kn, schwesinger wh, sirinek kr, dorman jp, rhim h. treatment of acute cholecystitis in non-criticaly ill patients at high surgical risk: comparison of clinical outcomes after gallbladder aspiration and percutaneous cholecystostomy. ajr am j roentgenol 2001; 176:1025-1031.
 4. Yüksek cerrahi riskli hasta grubunda perkütan kolesistostomi sonuçları. Devrim Akıncı, Okan Akhan, Mustafa Özmen, Bora Peynircioğlu, Orhan Özkan, Muflturay Karcaaltıncaba. Tanısal ve girişimsel radyoloji (2004).Araştırma yazısı.323-327.
5. Vascular and ınterventional radıology second edıtıon. Karim Valji, md. professor of radiology university of california, san diego.
6. http://zanmeel.weebly.com/the-upper-gastrointestinal-tract/archives/03-2014.
7.http://www.slideserve.com/odetta/safra-yollarinda-girisimsel-yöntemler sitesinden modifiye edimiştir.
Devamını Oku

NON VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RAPOR ÖRNEKLERİ
-NEFROSTOMİ KATETER DEĞİŞİMİ:GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE SUBKUTAN PORT KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ:

-KATETER REVİZYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM ,

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN HASTANIZIN SOL BÖBREKTE BULUNAN 10F NEFROSTOMİ KATETERİ AYNI TRAKT KULLANILARAK AMPLATZ GUİDEWİRE 0,035 EŞLİĞİNDE  AYNI BÜYÜKLÜKTEKİ 10F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ.DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.2/0 İPEK İLE CİLDE SABİTLENDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 40 CC KONTRAST MADDE KULLANILDI.-


GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE SUBKUTAN PORT KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ:
SAYIN MESLEKTAŞIM;


ANESTEZİ EKİBİNİN UYGULADIĞI IV ANTİBİYOTİK VE IV SEDASYON  TEDAVİSİ ALTINDA OLAN HASTA SUBKUTAN PORT KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ  İŞLEMİ YAPILMAK ÜZERE AMELİYATHANE MASASINA ALINDI VE MONİTORİZE EDİLDİ;

HASTANIZA ,İŞLEM ONCESİ BOYUN VASKÜLER YAPILARI ULTRASONLA DEĞERLENDİRİLDİ. HASTAYA HAFİF TRANDELENBURG POZİSYONU VERİLDİ. UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE STERİL ÖRTÜLER ÖRTÜLDÜKTEN SONRA LOKAL ANASTEZİYİ TAKİBEN  SAĞ İNTERNAL JUGULER VENE US VE SKOPİ EŞLİĞİNDE  GİRİLEREK SANTRAL VENÖZ PORT KATETERİ TAKILDI. REZERVUAR SAĞ GÖGÜS DUVARINA YERLEŞTİRİLDİ.

PERİPROSEDURAL VE POSTPROSEDURAL KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

İŞLEM SIRASINDA;

1. ........ MARKA VENÖZ PORT KATETERİ
2. STERİL ELDİVEN NO:7.5 İKİ ADET,
3. CİTANEST FLAKON.
4. 2/0 VE 4/0 vicryl STUR
5. KAMERA KILIFI
6. BİSTURİ


ONERİLER:

1. HASTANIN, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR VE YAVAŞ GELİŞEBİLECEK OLASI PNOMOTORAKS  AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMOGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.
2. KATETERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HEMŞİRE EĞİTİMİ VERİLMESİ ÖNERİLİR.
3. 3 GÜN SONRA YARA YERİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN HASTANIN GÖRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR.


--ABSE-HEMATOM DRENAJI--

ABSE-HEMATOM DRENAJI-HASTANIZA , UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANASTEZİYİ TAKİBEN USG EŞLİĞİNDE KOLESİSTEKTOMİ LOJUNDA BULUNAN(ABSE? HEMATOM?) SIVI LOKULASYONUNA AKUSTİK SET YARDIMIYLA PONKSİYONU YAPILDI. GUİDE WİRE 0,035 AMPLATZ 80 CM  EŞLİĞİNDE SIRASIYLA 8F VE 10F DİLATATÖRLER İLE TRAKT GENİŞLETİLDİ. 10 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLEREK DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.


KATETER UCUNUN KOLEKSİYON İÇİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜKTEN SONRA KATETER KİLİTLENDİ VE CİLDE SABİTLENDİKTEN SONRA İŞLEME SON VERİLDİ.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

KULLANILAN MALZEMELER: 10 F KATETER, DRENAJ BAG, SELDİNGER İĞNE, AMPLATZ GUİDEWİRE,8F VE 10F DİLATATÖR , ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI.-SAĞ NEFROSTOMİ VE DESENDEN PİGTAİL TAKILMASI İŞLEMİ-

-SAĞ NEFROSTOMİ VE DESENDEN PİGTAİL TAKILMASI İŞLEMİ


SAYIN MESLEKTAŞIM,

GENEL ANEZTEZİ VE UYGUN ALAN TEMİZLİĞİNİ TAKİBEN

MEVCUT SAĞ NEFROSTOMİ KATETERİ ÜZERİNDEN KONTRAST MADDE VERİLEREK RENAL PELVİS VE ÜRETER VİZUALİZE EDİLDİ.
0.035in AMPLATZ REHBER TEL VE 4F GLİDE VERTEBRAL KATETER İLE DİSTAL ÜRETRAYA GEÇİLDİ ANCAK KONTRAST MADDENİN VE REHBER TELİN MESANEYE GEÇMEMESİ ÜZERİNE 12F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ RENAL PELVİSTE KİLİTLENDİ.
DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA ... CC KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.-BILIER DILATASYON-

BILIER DILATASYON

-

KIST HİDATİK TANILI VE OPERASYON ÖYKÜSÜ BULUNAN , SAFRA YOLLARINDA STRİKTÜR GELİŞEN HASTA BİLİER DİLATASYON İÇİN İŞLEME ALINDI.

SOL KARACİĞER LOBU 8F EKSTERNAL KATETERİ BULUNAN HASTANIN AYNI TRAKT KULLANILARAK SAFRA YOLUNA GİRİLDİ. SOL HEPATİK SAFRA KANALI DÜZEYİNDE DARLIK KILAVUZ TEL İLE STENOZ GEÇİLEREK DUODENUMA İNİLDİ.5MM-2CM VE 7MM-2CM BALONLAR İLE İKİ KEZ DİLATASYON YAPILDI.REZİDÜEL STENOZ İZLENMEDİ.VERİLEN KONTRASTIN DİSTAL KOLEDOK VE DUODENUMA RAHAT GEÇTİĞİ İZLENDİ. 12F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLDİ.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

SAYGILARIMIZLA,   -


-DOUBLE PİGTAİL STENT +BALON DİLATASYON-

-DOUBLE PİGTAİL STENT +BALON DİLATASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM,

SOL BÖBREKTE NEFROSTOMİ KATATERİ BULUNAN HASTANIN KATATERİ GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE ÇIKARILARAK 7F İNTRODUCER TAKILDI. GUİDEWİRE VE MANİPÜLASYON KATATERİ YARDIMIYLA ÜRETERE GEÇİLDİ. ANASTOMOZ DÜZEYİNDE 2CM'LİK SEGMENTTE KONTRAST GEÇİŞİ OLMADIĞI GÖZLENDİ. ÜRETER İLERİ DERECEDE KIVRIMLI OLDUĞUNDAN 4F GLİDE (REUSE), 0,018 GUİDEWİRE İLE ÜRETERİN DİSTALİNE GEÇİLEREK 7F 23 İNTRODUCER YERLEŞTİRİLDİ. BUNUN  İÇERİSİNDEN SIRASIYLA MİKROGUİDEWİRE SUPPORT 0,018 VE GUİDEWİRE 0,018 TAŞIYICI YARDIMIYLA MESANEYE GEÇİLDİ.DARLIK DÜZEYİNDE 4-10-20 MM MONORAİL PTA BALON KATATER İLE PREDİLATASYON, ARDINDAN SIRASIYLA CUTTİNG BALON 5MM-2 CM VE CUTTİNG BALON 8 MM-2 CM İLE İNFLATİON DEVİCE YARDIMIYLA DİLATASYON YAPILDI. 6F 22-30 DOUBLE PİGTAİL KATATER  (ÜRETERAL STENT) BİR UCU MESANEDE, BİR UCU SAĞ RENAL PELVİSTE OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİ.

DOUBLE J KATATERİN ÇALIŞMASINI KONTROL AMAÇLI 8F EKSTERNAL KATATER YERLEŞTİRİLEREK DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI. 2 GÜN SONRA KONTROL GÖRÜNTÜLEME VE NEFROSTOMİ ÇIKARILMASI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEMİŞTİR.

İŞLEMDE 100 CC KONTRAST MADDE KULLANILDI.-PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE ÜRETERAL STENT KOYMA İŞLEMİ-

--PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE ÜRETERAL STENT KOYMA İŞLEMİSAĞ HİDRONEFROZU OLAN HASTA PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE ÜRETERAL STENT KOYMA İŞLEMİNE ALINDI.

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN PERKÜTAN OLARAK USG KILAVUZLUĞUNDA SAĞ  RENAL ÜST POL KALİKSİYEL SİSTEMİNE  AKUSTİK SET İLE GİRİLDİ.
GUİDE WİRE 0,035 STRAİGHT ÜZERİNDEN İNTRADUCER 8 F YERLEŞTİRİLDİ.AMPLATZ J TİP 150 CM İLE  ÜRETER GEÇİLEREK MESANEYE İNİLDİ.
UZUN 8F İNTRADUCER ÜZERİNDEN GUİDEWİRE 0,025 GÖNDERİDİ.ÜZERİNDEN PROKSİMALİ RENAL PELVİSTE DİSTALİ MESANE İÇİNDE OLACAK ŞEKİLDE 4,8FRX22-3  DOUBLE PİG-TAİL KAETERİ YERLEŞTİRİLDİ.
 EMNİYET AMACIYLA 8F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ RENAL PELVİSTE KİLİTLENDİ.DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.2/0 İPEK İLE CİLDE SABİTLENDİ.
 KONTROLLÜ OLARAK BU KATETERİN KLEMPE EDİLMESİ VE SONRASINDA ÇEKİLMESİ PLANLANMAKTADIR.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA 50 CC KONTRAST KULLANILMŞTIR.-

-PERKÜTAN KİST HİDATİK TEDAVİSİ

PERKÜTAN KİST HİDATİK TEDAVİSİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

KARACİĞER SAĞ LOB YERLEŞİMLİ YAKLAŞIK 10 CM LİK KİSTİK KAVİTEYE USG EŞLİĞİNDE AKUSTİK SET İLE GİRİLDİ. GUİDEWİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE 6FETİL ALKOLE DAYANIKLI EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLEREK DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI. KAVİTENİN BASINCI DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRA KAVİTOGRAFİ ÇEKİLDİ. SAFRA YOLLARI İLE İŞTİRAK OLMADIĞININ GÖRÜLMESİ ÜZERİNE 150 ML ALKOL ENJEKSİYONU YAPILDI. 10'AR DAKİKA 4 POZİSYONDA HASTA ÇEVİRİLDİKTEN SONRA SERBEST DRENAJ YAPILDI.
KATETER ÇEKİLEREK İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ SONLANDIRILDI.

İŞLEM SIRASINDA:

STERİL ELDİVEN NO:7 ve 7.5 DÖRT ADET
AKUSTİK SİSTEM
GUİDEWİRE 0,035 AÇILI
DRENAJ TORBASI
6F ETİL ALKOLE DAYANIKLI EKSTERNAL KATETER-KOLESİSTOSTOMİ-

-KOLESİSTOSTOMİ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

KOLESİSTOSTOMİ YAPILMAK ÜZERE İŞLEME ALINAN HASTAYA;

SAĞ ÜST KADRANDAN USG EŞLİĞİNDE SELDİNGER TEKNİĞİ İLE GİRİLEREK SAFRA KESESİ İÇERİSİNE AMPLATZ 0,035 J UÇLU YERLEŞTİRİLDİ. TRAKT 8F DİLATATÖR İLE GENİŞLETİLDİKTEN SONRA 8F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YOLLANDI. USG İLE KESE İÇERİSİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜKTEN SONRA KATETER KİLİTLENDİ. DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.

İŞLEM SIRASINDA STERİL ELDİVEN NO:7 ÜÇ ADET, KANÜL NO:22,   CC KONTRAST MADDE KULLANILDI.

PERKUTAN KOLESİSTOSTOMİ

SAYIN MESLEKTAŞIM;

IV ANTİBİYOTİK VE IV ANALJEZİK TEDAVİSİ ALTINDA OLAN HASTA KOLESİSTOSTOMİ YAPILMAK ÜZERE İŞLEME ALINDI;

HASTANIZA , UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANASTEZİYİ TAKİBEN  SAĞ ÜST KADRANDAN USG EŞLİĞİNDE SELDİNGER TEKNİĞİ İLE GİRİLEREK  İLK ASPİRASYONDA (ÖRNEK) ....CC  PÜRÜLAN MATERYAL????, .....SAFRA ÇAMURU????,,,,,,,,,NORMAL GÖRÜNÜMDE SAFRA??? ALINDI.  

SAFRA KESESİ İÇERİSİNE HİSROFİLİK 0,035 J UÇLU KLAVUZ TEL YERLEŞTİRİLDİ. TRAKT 8F DİLATATÖR İLE GENİŞLETİLDİKTEN SONRA 8F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YOLLANDI. USG İLE KESE İÇERİSİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜKTEN SONRA KATETER KİLİTLENDİ. DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.

PERİPROSEDURAL VE POSTPROSEDURAL KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

İŞLEM SIRASINDA;

1.     8F DİLATATOR
2.     8F DRENAJ KATETERİ
3.     SELDİNGER İĞNE
4.     HİDROFİLİK KLAVUZTEL
5.     STERİL ELDİVEN NO:7.5 İKİ ADET,
6.     CİTANEST FLAKON.
7.     3/0 İPEK STUR
8.     KAMERA KILIFI
9.     BİSTURİ
10.  ...CC KONTRAST  MADDE

ONERİLER:

1.     ALINAN ÖRNEKTEN KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM, YAYMA VE UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNERİLİR.
2.     HASTANIN, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMOGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.

3.     48 SAAT SONRA KONTROL KOLANJİOGRAM YAPILMASI ONERİLİR. 

-PERKÜTEN BİLİYER DRENAJ (İNTERNAL)-

PERKÜTEN BİLİYER DRENAJ (İNTERNAL)SAYIN MESLEKTAŞIM,

HASTAYA İŞLEM ÖNCESİ DAMAR YOLU AÇILARAK, PREMEDİKASYON ( ANALJEZİK, ANTİBİYOTİK, SEDATİF, ANTİEMETİK ) YAPILMIŞTIR.

HASTANIZA SAĞ LOB  POSTERIOR YAKLAŞIMLI AKUSTİK SET İLE PONKSİYON YAPILARAK PTK İŞLEMİNE BAŞLANMIŞ VE AMPLATZ GUİDEWİRE 0,035 VE GUİDE WİRE 0,035 TERUMO GÖNDEREREK İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI KATETERİZE EDİLİP BARSAK ANSA GEÇİLMİŞTİR. BUNDAN SONRA SIRAYLA 8F, 10F VE 12F DİLATATORLER İLE DİLATE EDİLİP 12 F İNTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLMİŞTİR. TORBAYA BAĞLANMIŞTIR.

HASTANIN 24 SAAT SÜREYLE İNTERNE EDİLEREK, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMOGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.
SAFRA ÖRNEĞİ ALINARAK, KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM YAPILMASI VE UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA :
30 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.


--PERKÜTEN BİLİYER DRENAJ-EKSTERNAL-

-PERKÜTAN TRANSHEPATİK KOLANJİOGRAFİ-PERKÜTAN BİLİER DRENAJ


SAYIN MESLEKTAŞIM;

IV ANTİBİYOTİK VE IV ANALJEZİK TEDAVİSİ ALTINDA OLAN HASTA
PERKÜTAN TRANSHEPATİK KOLANJİOGRAFİ-PERKÜTAN BİLİER DRENAJ  YAPILMAK ÜZERE İŞLEME ALINDI;

HASTANIZA , UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANASTEZİYİ TAKİBEN  ..........SOL  ÜST KADRANDAN???   AKUSTİK SET İLE PONKSİYON YAPILARAK PTK İŞLEMİNE BAŞLANMIŞ VE HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035  GÖNDEREREK İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI KATETERİZE EDİLMİŞTİR.  BUNDAN SONRA SIRAYLA 8F, İLE TRAKT DİLATE EDİLİP 8F EKSTERNAL  DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLMİŞTİR. TORBAYA BAĞLANMIŞTIR.

PERİPROSEDURAL VE POSTPROSEDURAL KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.

İŞLEM SIRASINDA;

1.     8F DİLATATOR
2.     8F DRENAJ KATETERİ
3.     AKUSTİK BİLİER GİRİM SETİ
4.     HİDROFİLİK KLAVUZTEL
5.     STERİL ELDİVEN NO:7.5 İKİ ADET,
6.     CİTANEST FLAKON.
7.     3/0 İPEK STUR
8.     KAMERA KILIFI
9.     BİSTURİ
10.  ...CC KONTRAST  MADDE

ONERİLER:

1.     İLK ASPİRASYONDA (ÖRNEK) ....CC  PÜRÜLAN MATERYAL????, .....SAFRA ÇAMURU????,,,,,,,,,NORMAL GÖRÜNÜMDE SAFRA??? ALINDI.  ALINAN ÖRNEKTEN KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM, YAYMA VE UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNERİLİR.

2.     HASTANIN, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMOGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.
SAYIN MESLEKTAŞIM,PERKÜTEN BİLİYER DRENAJ

HASTAYA İŞLEM ÖNCESİ DAMAR YOLU AÇILARAK, PREMEDİKASYON ( ANALJEZİK, ANTİBİYOTİK, SEDATİF, ANTİEMETİK ) YAPILMIŞTIR.

HASTANIZA SAĞ LOB YAKLAŞIMLI 6. SEGMENT SAFRA YOLU AKUSTİK SET YARDIMIYLA PONKSİYONU YAPILDI. GUİDE WİRE 0,035 AÇILI EŞLİĞİNDE SIRASIYLA 8F VE 10F DİLATATÖRLER İLE TRAKT GENİŞLETİLDİ.  İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI KATETERİZE EDİLMİŞ OBSTRÜKSİYON PROKSİMALİNDE KİLİTLENEN 10 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLEREK DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.


HASTANIN 24 SAAT SÜREYLE İNTERNE EDİLEREK, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMORGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.
SAFRA ÖRNEĞİ ALINARAK, KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM YAPILMASI VE UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA 80 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.-


İNTERNAL BİLİER DRENAJ KATETER REVİZYONU-

İNTERNAL BİLİER DRENAJ KATETER REVİZYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM;

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN HASTANIZIN SOL LOB GİRİŞLİ 10F İNTERNAL DRENAJ KATETERİ AYNI TRAKT KULLANILARAK STİFF GUİDEWİRE 0,035 EŞLİĞİNDE   12F İNTERNAL DRENAJ KATETERİ İLE DEĞİŞTİRİLEREK DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILMIŞTIR.

İŞLEM SIRASINDA 30CC NON-İYONİK KONTRAST KULLANILMIŞTIR.


-BİLİER DRENAJ KATETER REVİZYONU VE BİLİER BALON DİLATASYONU-

BİLİER DRENAJ KATETER REVİZYONU VE BİLİER BALON DİLATASYONU


SAYIN MESLEKTAŞIM;

UYGUN ALAN TEMİZLİĞİ VE LOKAL ANASTEZİYİ TAKİBEN HASTANIZIN SAĞ LOB GİRİŞLİ 10F BOYUTTAKİ İNTERNAL DRENAJ KATETERİ AYNI TRAKT KULLANILARAK STİFF GUİDEWİRE 0,035 EŞLİĞİNDE ÇIKARILARAK SHEAT İNTRODUCER 8F YERLEŞTİRİLDİ. İÇERİSİNDEN 5F VERTEBRAL KATETER YOLLANDIKTAN SONRA KILAVUZ TEL ÇIKARILIP 0,018 POİNTER GUİDEWİRE YÜKLENDİ. MİKROGUİDE ÜZERİNDEN 8 MMX 2CM CUTTİNG BALON YOLLANARAK ANASTOMOZ BÖLGESİNDEKİ DARLIK İNFLATİON DEVİCE YARDIMIYLA DİLATE EDİLDİ.ARDINDAN STİFF GUİDEWİRE 0,035 EŞLİĞİNDE  12F İNTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLDİ.DRENAJ TORBASINA BAĞLANDI.

İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK SONLANDIRILMIŞTIR.

İŞLEM SIRASINDA 50CC NON-İYONİK KONTRAST KULLANILMIŞTIR.


-SAĞ POSTERİOR EXTERNAL BİLİER DRENAJ -

-SAĞ POSTERİOR EXTERNAL BİLİER DRENAJ


SAYIN MESLEKTAŞIM,

HASTAYA İŞLEM ÖNCESİ DAMAR YOLU AÇILARAK, PREMEDİKASYON ( ANALJEZİK, ANTİBİYOTİK, SEDATİF, ANTİEMETİK ) YAPILMIŞTIR.

HASTANIZA SAĞ LOB  POSTERIOR YAKLAŞIMLI  PONKSİYON YAPILARAK PTK İŞLEMİNE BAŞLANMIŞ VE
İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI KATETERİZE EDİLMİŞ OLUP OBSTRÜKSİYON PROKSİMALİNDE KİLİTLENEN 10 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLMİŞTİR.

HASTANIN 24 SAAT SÜREYLE İNTERNE EDİLEREK, OLASI HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN VİTAL BULGULARI , HEMOGRAM , HEMATOKRİT  VE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİ TAKİBİ GEREKMEKTEDİR.
SAFRA ÖRNEĞİ ALINARAK, KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM YAPILMASI VE UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNERİLİR.

İŞLEM SIRASINDA :
ELDİVEN CERRAHİ STERİL PUDRALI 7.5 VE 7 NOLU 2 ADET
ANJİYO ÖRTÜ SETİ
DİLATATOR 10F VE  8F BOYUTLARDA İKİ ADET
DRENAJ TORBASI
EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ 10F
GUIDEWIRE 0,035 180CM ANGLED
50 CC NON-İYONİK KONTRAST MADDE KULLANILMIŞTIR.


--RADYOFREKANS ABLASYON--

RADYOFREKANS ABLASYON


SAYIN MESLEKTAŞIM;

RADYOFREKANS İŞLEMİNE ALINAN HASTAYA;

KARACİĞERDE İZLENEN KİTLESEL LEZYONA US EŞLİĞİNDE 14G RADYOFREKANS  PROBU YERLEŞTİRİLEREK 2.5 CM3'LÜK ABLASYON ZONU OLUŞTURULDU.

İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ.


Devamını Oku