FOKAL KC LEZYONLARINDA NON OPERATİF HASTADA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

FOKAL KC LEZYONLARINDA NON OPERATİF HASTADA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ


TÜM BU İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTA İÇİN SORULMASI GEREKEN SORULAR:

 • 1. Hasta cerrahi adayı mı?, Downstaging? Transplantamı hazırlanacak?
 • 2. Tümör primer mi? sekondermi?
 • 3. Amacımıx kür mü palyasyon mu?
 • 4.Lezyonların sayısı boyutu lokalizasyonu
 • 5.Eşlik eden KC hastalığı varmı
 • 6.Anatomide varyasyon varmı 
 • 7.Hastanın performans statüsü nedir (4 ise bir şey yapılmaz.)
 • 8.Hangi yöntem (ablatif?, intravasküler?)
A.ABLATİF
-Kimyasal (alkol , asetik asit): artık kullanılmıyor.
-Termal (RFA, lazer,cryo): önceki yazımda ayrıntılı bahsedilmiştir.linki tıklayınız http://uzmanradyoloji.blogspot.com/2009/12/resim-ekle-malign-karaciger.html 

B. TRANSARTERİYEL EMBOLİZASYON 
-TAE (transarteriyel embolizasyon):
 • Sadece microsphere ler kullanılır (hepasphere,Embozene)
 • hipervasküler tümörlerde etkili bir seçenektir.
 • Amaç inglamayuar reaksiyona neden olmadan tümör anoksisi sağlamaktır.
 • Mikropartiküller sadece tm damarlarını kapatır. Periferik besleyen damarlar açık kalır.
-cTAKE (konvansiyonel transarteriyel kemoembolizasyon):
 • KC perfüzyonunun % 70-80 portal venden , %20-30 u hepatik arterden sağlanır
 • tümör perfüzyonunun %90-100 hepatik arterden % 1-10 u portal venden olur.
 • embolizasyon ile tümör perfüzyonu ortadan kaldırılır.
 • tümör ile KT arasında uzun süreli ve yüksek konsantrasyonda temas sağlanır.
 • sistemik toksisite minimaldir.

Lipiodolü (10cc) bu kemoteropotik (cisplatin 100mg,Doxorubicin 50-60 mg, mitomycin-c 10 mg,5 FU 500-1000 mg) maddelerle suspansiyon haline getirilir.tümörü besleyen damara süperselektif olarak girilir ve bu karışımla embolize edilir. ardından pva partikülleri ve ya gelfoamla embolize edilir.

Aynı zamanda kontrast madde olan lipiodol normal KC parankiminde tutulmaz tümör dokusu tarafından tutulur ve uzun süre tm dokusunda kalır. drenaj arterini ve ilgili portal ven dalını tıkar.Tümör ne kadar hipervasküler ise lipiodolü okadar fazla tutuyor tedaviye cevap ta fazla oluyor.
***DEB-TAKE ile LİPİODOL-TAKE arasında komplikasyon, survive,  ve cevapta anlamlı fark yok.
TAKE OLGULARINDA HASTA SEÇİM KRİTERLERİ:
 1. Biyopsi ile tümör doğrulanmalıdır.
 2. ektrahepatik metastaz kontrol altında olmadır.
 3. portal ven açık olmadır tercihen.
 4. total bilüribin 2 mg/dl den az, serum kreatinin 2 mg/dl den az  2 albumin 3 g/dl den fazla olmalıdır.
 5. koagülopati varsa düzeltilmelidir.
-DEB(drug eluting beads)-TAKE (İiaç emdirilmiş transarteriyel kemoembolizasyon: 
doxorubicin:HCC,irinotekan:metastatik kolorektal kanserler): daha popüler yöntemdir lipiodole göre.
yumuşak deforme olabilen çap kontrollü mikrosfer.
amaca göre doxorubicin veya ,irinotekan mikropartiküllerle işlemden yarım yada bir saat önce karıştırılarak yüklenir. böylece partikül bu ilacı içine alır.

 •  KT maddenin yavaş ve kontrollü salımı  ile tümör ile temas zamanı fazladır.
 • sistemik toksisite minimaldir.
 • belirli oranda tümör nekrozu gelişir.tümör nekroz miktarı tümör vaskülaritesi ile ilgilidir.
 • ancak hastaların anlamlı bölümünde rekürens görülmektedir.

İŞLEM BASAMAKLARI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ.
http://uzmanradyoloji.blogspot.com/2011/05/hepatocellular-cancer-kemo-tace.html-Yt-90 mikrosferi (SIRT: selektif internal radyasyon terapi)Ayrıntılı bilgi için linki tıklayınızhttp://uzmanradyoloji.blogspot.com/2011/07/radyoembolizasyonhazrlk-asamasnda.html

 • Erimeyen cam veya resin partiküllerin içine yerleştirilmiş yttrium-90 kaynağı saf beta partikül ışıması yapar.
 • Kaynağın yarılanma zamanı 62.4 saattir. sonrasında stabil zirkonyum maddesine dönüşür. 
 • Beta partiküllerinin penetrastonu 2.4 mmdir.
 • Yttrium-90 mikrosfer ile radyasyon direkt olarak tümör komşuluğuna verilir.


HASTA SEÇİM KRİTERLERİ:

 1. Kemorefrakter KC dominant hastalık
 2. ECOC 0-2 (performans değeri)
 3. Cerrahi adayı değil
 4. pulmoner fonksiyon normal
 5. trombosit 50x109/l
 6. total bilüribin 2 mg/dl den az, serum kreatinin 2 mg/dl den az
 7. portal ven tercihen açık olmalıdır.
RAYOEMBOLİZASYON KONTRENDİKASYONLARI:

 1. Anlamlı ektra hepatik hastalık (ömür beklentisi 3 aydan az)
 2. GIS trakta kontrolsüz kaçış (anjiografide ve/veya Tc 99m albumin sintigrafisinde)
 3. sintigrafide AC lere %20 resin %10 cam kaçması
 4. daha önceden KC eksternal radyasyon verilmesi
RADYOEMBOLİZASYON ÖNCESİ:
anjiografi ile vasküler anatomi ve varyasyon açısından  incelenir . ektrahepatik dallar embolize (gastrodüedonal arter, sol ve sağ gastrik arter) edilir.
tc 99m MA mikroalbümin hastaya enjekte edilir.sintigrafi sonrası AC re kaçış  değerlendirilir.%20 maksimum kabul edilebilecek orandır. daha fazlası radyasyon pnomonitisine yol açar.

KOPLİKASYONLAR:

 1. POST EMBOLİZASYON SENDROMU
 2. ABDOMİNAL AĞRI
 3. BİTKİNLİK
 4. RADYASYON GASTRİTİ, GASTRİK ÜLSER,PANKRETİT
 5. BİLİOMA,BİLİER ABSE, KOLESİSTİT
 6. LENFOPENİ
 7. HEPATİK FİBROZİS,RADYASYON  HEPATİTİ
 8. RADYASYON PNOMONİSİ


-Chemosaturasyon
Yüksek doz ilaç direkt organa verilir.
görünmeyen mikrometastazlarda dahil tüm KC ri tedavi eder.
melphalan maddesi kull.
kolorektal, oküler, adrenal, böbrek, sarkom, noroendokrin tmlerin KC    kull.

C. KOMBİNE
-DEB-TAKE+RFA VEYA KT
-Yt-90+ KT


TEDAVİYE CEVAP:MODİFİYE RECİST KRİTERİ:
TAM CEVAP:Normal kontrastlı incelemede kontrastlanmamın tamamen kaybolması tam yanıttır. lezyon boyutunda küçülme olmasa da.
KISMI CEVAP:Normal kontrastlı incelemede HEDEF LEZYON ÇAPINDA VEYA KONTRAST TUTAN BÖLÜMÜNDE %30 AZALMA OLMASI.
STABİL HASTALIK: Hedef lezyonda kısmı cevap ya da progresyon yok.
PROGRESİV HASTALIK: Hedef lezyonda %20 çap artışı ve yeni ortaya çıkan hastalıkKAYNAKLAR: 1. Radiation Lobectomy: Preliminary Findings of Hepatic Volumetric Response to Lobar Yttrium-90 Radioembolization. Ron C. Gaba ve ark. Ann Surg Oncol (2009) 16:1587–1596 2.Transcatheter embolisation and theraphy. Caasal Ray. 2010. 3.Randomized controlled trial of transarterial lipiodol chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma Chung-Mau Lo ve ark.Hepatology. Volume 35, Issue 5, pages 1164–1171, May 2002. 4.3.T. J. Vogl · T. K. Helmberger · M. G. Mack M. F. Reiser (Eds.).K. Helmberger · M. G. Mack M. F. Reiser (Eds.).Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology.2008. 5Lencioni R, Llovet JM. Modified RECIST (mRECIST) assessment for hepatocellular carcinoma. 2010 Feb;30(1):52-60. Epub 2010 Feb 19.
6. Fokal karaciğer lezyonlarında görüntüleme ve girişimsel işlemler-Prof.Dr.Bülent Acunas.TRD.Bu yazı daha çok Prof.Dr.Bülent Acunasın sunusu dikkate alınarak yazılmıştır.
7.Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.
onse Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.