KARDİAK VE ANA VASKÜLER YAPILARIN NORMAL DEĞERLERİANA VASKÜLER YAPILAR

Aort çapı: 4 cm den küçük
Asendan aorta:
-Pulmoner trunkus seviyesinde 4 cm den az,
-inen aorta 3 cm den az

SVC:
-Arkus seviyesinde 1.8 cm den az
-Pulmoner trunkus düzeyinde 2.5 cm den az.


Pulmoner arterlerin çapı :

-Pulmoner trunkus: 2.5 cm az,
-Prok. sağ pulmoner arter: 2 cm den az.
- " sol " " : 2 cm den az.

Ana bronş genişlliği:
sağ : 15 mm
sol: 13 mm

Mediastinum

-Timusun transvers çapı: 1-2 cm dir.KALP:

Sağ atrium:
-Maksimum transvers çapı: 4.4 cm

Sol atrium:
-Maksimum A-P çap: 4-5 cm
- " transvers çap: 9 cm

Midsagital plan çap ve septum arasındaki açı: 38 derecedir.

Ventrikül septumunun kalınlığı:
-Yaklaşık 5-10 mm

Perikardium kalınlığı:
-1-2 mm

Myokardium kalınlığı:
-10-12 mm dir.KAYNAKLAR:
1. BT ve MRG de normal bulgular.çeviri: Tevfik Pınar.2003.
2. Kliniğe yönelik anatomi. Nobel tıp kitap evleri 2007. Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. çeviri editörü Prof. Dr. Kayıhan Şahinoğlu.